Skatepark er et godt tilbud til unge

Bjørn Bjørgaas og Vidar Lehmann skrev i Fanaposten tirsdag 24. april om den planlagte skateparken ved Søreide kirke. Julie Andersland svarer i dette innlegget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Julie Andersland

Foto: Tor Blaha

Bjørn Bjørgaas og Vidar Lehmann skrev i Fanaposten tirsdag 24. april om den planlagte skateparken ved Søreide kirke. Siden jeg tidligere har uttalt meg positivt til skatepark i Fana, føler jeg at jeg må svare.

Bjørgaas og Lehmann har helt rett i at kommunen bør følge sine egne vedtatte planer. Skal Fana få skatepark, bør det gjøres innenfor de rammene politikerne selv har vedtatt. Det er også viktig å sikre tilstrekkelig støyskjerming, slik at parken ikke blir til unødig sjenanse for naboene.

Men det er en del påstander i innlegget jeg med respekt å melde må si meg uenig i. For det første er det ikke slik at vi skal mistenke ungdommene som har dette som hobby. Å trekke frem funn av sprøyteutstyr i området er noe vi bør holde oss for gode til. Å bygge en skatepark handler ikke om å legge til rette for gjengkriminalitet og rusmisbruk, slik det nesten kan virke som om forfatterne mener det er. En skatepark handler snarere om det motsatte; å gi ungdom et tilbud om fysisk aktivitet i nærområdet hvor de bor, med et godt miljø og samhold med andre som har samme hobby.

Vi skal være glade for at barn og unge ønsker å drive med fysisk aktivitet utendørs, og gjøre det vi kan for å legge til rette for dem. Vi voksne bør ikke komme trekkende med krav om inngjerding og vakthold for helt vanlig, norsk ungdom. Et tiltak som skatepark handler nettopp om å legge til rette for uorganisert idrett, slik at ungdommene kan få steder hvor de kan utfolde seg fritt, uten at fritiden deres skal kontrolleres eller overvåkes. Selvsagt skal vi som foreldre bry oss og passe på hva ungene våre holder på med, men det gjelder like mye enten de oppholder seg i en skatepark eller på et kjøpesenter.

Unge skatere i Årnes

Foto: Sesselja Bigseth

Venstre har tatt opp saken om skatepark i bystyret, og vil jobbe videre med dette. En skatepark i Fana eller Ytrebygda vil være et godt tilbud for fysisk aktivitet for barn og unge. Parken behøver ikke nødvendigvis ligge ved Søreide kirke, men skatepark, det bør vi få på plass.

Julie Andersland
Venstre

Innlegget sto på trykk i Fanaposten fredag 27. april.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**