Vil ha nytt klima- og energidepartement

– Energipolitikken må underlegges klimahensyn og Miljøverndepartementet må ha mer makt, sier Guri Melby. Hun vil omdanne Miljøverndepartementet til et nytt Klima- og energidepartement – og fjerne jobben til Ola Borten Moe.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Adresseavisen 27.04.12

Adresseavisen 27.04.12

– I Danmark har de Klima- og energidepartement, i Norge har vi Olje- og energidepartement. Det sier noe om hva slags sammenheng vi setter energipolitikken inn i, sier Guri Melby, sentralstyremedlem i Venstre.

Bekymret etter klimameldingen
Hun er bekymret etter at regjeringen onsdag leverte en klimamelding med få konkrete tiltak for å nå utslippsmålene. I Adresseavisen i dag foreslår hun derfor å løfte energipolitikken ut av Olje- og energidepartementet og over i Miljøverndepartementet, som omdannes til et nytt Klima- og energidepartement.

– Klimautfordringene er blant de viktigste vår generasjon står overfor, og de henger tett sammen med hvordan vi produserer og benytter oss av energi. Framtidas satsing må komme på fornybar og ikke fossil energi, sier Melby.

Samtidig foreslår hun å flytte Statoil til Næringsdepartementet, og fordele øvrig oljepolitikk på Næringsdepartementet, Finansdepartementet og det nye Klima- og energidepartementet alt etter hvorvidt det dreier seg om næringsvirksomhet eller ressursforvaltning. Det nåværende Olje- og energidepartementet kan dermed avvikles.

– Energipolitikken må styres etter klimahensyn, og Miljøverndepartementet må gis mer makt, sier Melby, som også er leder i Venstres programkomité. Venstre har allerede i dag programfestet å omdanne Olje- og energidepartementet til et Klima- og energidepartement.

Guri Melby på Venstres landsmøte 2012

Guri Melby på Venstres landsmøte 2012
Foto: Helene Skulstad

Klimafond
Noe av det mest konkrete klimameldingen foreslår er et klimafond som etterhvert skal vokse til 50 milliarder kroner. Fondet styres av Enova, som er underlagt Olje- og energidepartementet. Dette viser hvor skjevt klimapolitikken er fordelt regjeringen, sier Melby. – Enova og miljøfondet burde styres fra Miljøverndepartementet, ikke fra Oljedepartementet.

I dagens regjering er det Miljøverndepartementet som har ansvar for å koordinere klimapolitikken, men en gjennomgang Riksrevisjonen har gjennomført viser at viser at de fleste virkemidlene ligger i Finansdepartementet og i tunge sektordepartementer, og at det er svært lite igjen til Miljøverndepartementet. Klimaforskningssenteret Cicero har beskrevet Miljøverndepartement som “konge uten land”.

– Miljøverndepartementet er nesten ribbet for makt og virkemidler i miljøpolitikken, samtidig som det er dette departementet som har ansvar for å koordinere regjeringens klimapolitikk. Den som har ansvar må også ha makt, sier Melby.

Mer makt
Hun mener det ligger potensielle interessekonflikter i at Statoils næringsinteresser og satsingen på fornybar energi styres av samme statsråd. I Danmark kunne klima- og energiminister Martin Lidegaard fra Radikale Venstre nylig annonsere et mål om at 35% av den danske energiforsyningen skal komme fra fornybare energikilder innen 2020. En satsing på fornybare energikilder er nødvendig også i Norge, sier Melby.

– Det er naturlig at de selskaper der staten har næringsinteresser samles i Næringsdepartementet. Det samme skjedde for ti år siden, da Telenor ble overført fra Samferdselsdepartementet til Næringsdepartementet, sier hun.

At forslaget samtidig gir næringsminister Trond Giske mer makt, kan hun leve med.

– Jeg kan love at dette vil bli eneste gangen jeg foreslår noe som gir Trond Giske mer makt. Trøsten får være at det vil bare vare et års tid, sier Melby til Adresseavisen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**