Operasjon omsorg: Tiltak som setter folk først

Fram til 16. juni besøker Venstrefolk over hele landet omsorgs-Norge, for å få innspill til hvordan vi kan skape fremtidens omsorgssamfunn, og for å finne tiltak som kan skape en verdig omsorg som setter folk først!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Operasjon omsorg

Hvordan blir framtidens omsorgsbehov? Hvordan ser sykehjem og omsorgsinstitusjoner ut i fremtiden? Hvordan kan vi legge til rette for at eldre bor lengst mulig hjemme? Hva gjør vi når de ikke lenger kan det, men er for friske til sykehjem? Hvordan virker samhandlingsreformen? Hvilke gode ideer finnes? Og hvilke tiltak må settes i verk lokalt og nasjonalt?

Venstres velferdskampanje våren 2012 er en besøkskampanje rettet mot omsorg og omsorgstjenester. Det er alle som er del av eller berørt av omsorgstilbudet i kommunene. Vi snakker med fagfolk, ansatte, organisasjoner, og brukere — altså eldre eller andre omsorgstrengende.

Oppdrag
• En detaljert beskrivelse finner du i manualen for lokallag.
• Avtal møter med omsorgsinstitusjoner, fagfolk, og brukere av tjenestene. Last ned forslag til brev du kan sende – på bokmål eller nynorsk.
• Få innspill på konkrete problemer og forslag til tiltak. Tiltak kan iverksettes nasjonalt eller lokalt. Underveis i besøket kan du bruke dette skjemaet med forslag til spørsmål som kan stilles.
• Informér om at dette danner grunnlag for politikk som vedtas av Venstres landsstyre i oktober, og at vi kan løfte tiltak i Storting og kommunestyrer.
• Ved interesse: Spre informasjon om Venstres politikk. Last ned informasjon om Venstres omsorgs- og helsepolitikk, eller en flyer du kan kopiere opp selv.
Send inn rapport til Venstre ved å bruke skjemaet på denne siden.
• Konkretiser innspillene til tiltak. Bruk tiltakene! Ta opp saker i kommunestyret, og bruk dem til avisoppslag og leserinnlegg.

• Bruk epost [email protected] ved spørsmål

Materiell
Manual for lokallag (pdf)
Manual for fylkeslag (pdf)
Skjema med forslag til spørsmål (pdf)
Forslag til brev – bokmål (doc)
Forslag til brev – nynorsk (doc)
Informasjonshefte om Venstres omsorgs- og helsepolitikk
Flyer til kopiering og utdeling
Rapporteringsskjema

Mål
• Å synliggjøre Venstre som aktør i omsorgspolitikken, lokalt og nasjonalt
• Å hente erfaringer og utvikle politikk
• Å fremme politikk i storting, kommunestyrer og avisspalter
• Å skape nettverk
• Å opplyse om Venstres politikk
• Å få Venstre-folk ut blant folk, bygge politiske ledere og ombud
• 1000 besøk over hele landet – og at alle lokallag er med.

Premier
Blant de som sender inn rapporter vinner to personer én dag på Stortinget. Beste lokallag og beste fylkeslag blir premiert med kr. 8000,-

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**