Venstres kampanjer

Et politisk parti må være en kampanjeorganisasjon. Venstre gjennomfører én vårkampanje og én høstkampanje hvert år. På denne siden finner du informasjon om tidligere kampanjer Venstre har gjennomført.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Høsten 2012:
Lærerikt: Venstre leter etter skoleeksempler

Denne våren besøkte Venstrefolk over hele landet rundt 400 skoler, for å få innspill til hvordan vi kan skape en skole for kunnskap og like mulighete.

Les om kampanjen her.
Lindesnes Venstre: Vellykkede skolebesøk.
Sola Venstre: Skolekampanjen førte til innspill om utvikling for Solaskolen.
[eksternlink#https://www.venstre.no/ostfold/artikkel/46462/]Østfold Venstre: Fylkesbudsjettet påvirket av skolebesøkene.

Våren 2012:
Operasjon omsorg: Tiltak som setter folk først

Denne våren besøkte Venstrefolk over hele landet omsorgs-Norge, for å få innspill til hvordan vi kan skape fremtidens omsorgssamfunn, og for å finne tiltak som kan skape en verdig omsorg som setter folk først.

Les om kampanjen her.
Østre Toten: Besøker sykehjem
Nesodden: Et liv som reddes, et liv som skal leves
Rissa: Besøk på helsetun

Høsten 2011:
Mer demokrati, mer åpenhet

Venstres lokaldemokratikampanje høsten og vinteren 2011 handlet om åpenhet. Fordi det å skape mer åpenhet i kommunen, og å skape systemer som er enkle og tilgjengelig for borgeren, er å skape mer demokrati lokalt.

Les om kampanjen her.
Tolga Venstre: Åpenhet og medvirkning.
Røyken Venstre: Interpellasjon om åpenhet.
Fredrikstad Venstre: Leserinnlegg om åpenhet.

Våren 2011:
700 kunnskapsbesøk på 70 dager

I løpet av 70 dager skulle Venstre besøke 700 kunnskapsinstitusjoner. Målsettingen var å få større innsikt i hverdagen til de som jobber innenfor kunnskapsfeltet hver dag. Det ble besøkt blant annet skoler, barnehager, bibliotek og institusjoner innenfor høyere utdanning.

Les om kampanjen her.
Odd Einar Dørum på kunnskapsbesøk.
Ski Venstre på skolebesøk.
Sola Venstre på besøk til biblioteket.

Høsten 2010:
1000 bedrifter på 20 dager

Venstre hadde mål om å besøke minst 1000 bedrifter. Målsettingen var å få større innsikt i hverdagen til bedrifts-Norge, og bedre grunnlaget for både den nasjonale, regionale og kommunale næringspolitikken. Det ble gjennomført et sted mellom ca 750 besøk, og kampanjeperioden ble noe utvidet. Kampanjen var del av arbeidet med landsmøtetema om næringspolitikk.

Les om kampanjen her.
Les Næringspolitisk plattform vedtatt av Landsmøtet 2011.

Venstres logo

Foto: Venstre

Enda tidligere kampanjer:
2007: Framtida kan bli en ren fornøyelse
–> Drar igang klimakampanje
2001: Kampanje mot Sellafield

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**