Arbeiderpartiet bør bruke sin energi på å styrke kulturlivet

Istedenfor bruker Arbeiderpartiet mye tid og krefter nå om dagen på å angripe Venstre. Denne gangen er det leder av Stortingets familie og kulturkomite Gunn Karin Gjul som kritiserer Venstres kulturpolitikk.
Venstre har alltid ment at en sterk kultursektor og et kreativt Norge er et mål i seg selv, skriver Venstres fylkesleder Hilmar Flatabø i dette tilsvaret.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


For liberalere er kultur en viktig del av demokratiet. Et levende demokrati kjennetegnes blant annet av en aktiv samfunnsdebatt. Musikere, kunstnere og forfattere er viktige stemmer i samfunnsdebatten. De kan både provosere oss, utfordre oss og drive samfunnet fremover. Det er dette som er Venstres utgangspunkt i kulturpolitikken. Vi vil legge til rette for all form for kunst, både økonomisk og strukturelt, uten politisk sensur.

Mange kunstnere, sangere, forfattere driver i dag et enkeltforetak. Venstre er partiet for gründere og småbedrifter, og det er viktig å gi disse bedriftene en enklere hverdag, med færre skjema og enklere regler. Derfor er god næringspolitikk også god kulturpolitikk.

Teatersjef Terje Lyngstad ved Sogn og Fjordane Teater har sagt han er redd for selvstendigheten til kulturen under Arbeiderpartiregjeringen. Han uttaler følgende til NRK " — Eg opplever at det har skjedd ei endring dei siste åra, eg vil vere så direkte at eg meiner det er knytt til det raudgrøne politiske prosjektet. Eg opplever at dei på den eine sida er veldig generøse med midlar, men samstundes er opptekne av å instruere institusjonane i sterkare grad om kva vi faktisk skal gjere."

Regjeringen har i tillegg avdemokratisert Norsk kulturråd. Venstre vil at utnevnelsen av medlemmer til Norsk kulturråd flyttes fra regjeringen og til Stortinget.

Venstre har som Gunn Karin Gjul riktig påpeker forsvart gaveforsterkningsordningen, og vil om velgerne gir oss tillit i 2013 gjeninnføre denne gode ordningen.

Hilmar Flatabø

Hilmar Flatabø
Foto: Kåre Pettersen

Siden 2006 har privatpersoner, bedrifter og stiftelser gitt om lag 1.289 mrd. kroner til forskning ved ulike offentlige institusjoner, deriblant kreftforskning. Gavene har ført til at staten har lagt over 300 mill. kroner på toppen i såkalt gaveforsterkning. Jeg har registret at AP er livredd alt som heter privat initiativ, men det får da være grenser Gunn Karin Gjul.

Hilmar Flatabø
Fylkesleder Vestfold Venstre

Arbeiderpartiets kritiske innlegg i Jarlsberg Avis 28. april kan du lese her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**