Læregutt i omsorgstjenesten

I disse dager drar Venstrefolk over hele landet på besøk til omsorgsinstitusjoner i sine kommuner for å få innsikt i utfordringene for omsorgs-Norge. Men noen går lenger enn andre for å få slik innsikt. Nord-Fron Venstres leder Mikkel Dobloug hospiterte på Sundheim bo- og treningssenter i en hel uke i 2011.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Mikkel Dobloug

Mikkel Dobloug
Foto: Fotobben

Dobloug jobbet sammen med de tilsatte natt og dag. – Det var en intens uke med mye informasjon som skulle oppleves og reflekteres over, sier han.

Se innslag fra NRK Hedmark og Oppland her.

På et rutinebesøk i november 2010 ble Mikkel Dobloug utfordret av Esther Larsen, som er ansatt på Sundheim, til å sette seg inn i driften og forholdene. Oppfordringen gikk ut på at politikere mener mye om omsorg, og kan svært lite. Dobloug tok utfordringen, og sammen med Åste Sandbu og Ellen Baukhol ble det laget et tettpakket program.

– Det er over 30 år siden noen lokalpolitikere har vært her og virkelig satt seg ned med oss som jobber her og snakket med oss, sier Esther Larsen til Østnytt.

De syv dagene var lagt opp med en timeplan som skulle gi bredest og best mulig innlevelse i hvordan en uke på Sundheim fungerer. Dobloug fikk være med på daglige rutiner på alle avdelinger, nattevakter, morgenvakter, helgevakter, og dessuten hjemmehjelpen og hjemmesykepleiertjenesten.

– Det er tøft og samtidig godt å bli konfrontert med konsekvensene av vedtak som jeg har vært med på å bestemme i kommunestyret, sier Mikkel Dobloug til NRK.

Erfaringene fra uken ble brukt i arbeidet med å utvikle politikk for eldre og omsorgstjenesten i kommunen i programmet for 2011-2015.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**