La flere ta del i kulturløftet

I et leserbrev i Fosna-Folket imøtegår sentralstyremedlem Guri Melby Arbeiderpartiets påstander om at Venstres kulturpolitikk er “skipsrederstyrt”. Venstre ønsken sterk offentlig støtte til kultursektoren, men vil ha gaveforsterkningsordninger som sørger for flere bidragsytere og mindre politisk styring av kulturfeltet i Norge.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Gunn Karin Gjul (Ap) påstår i et innlegg 25. april at Venstre går inn for en skipsrederstyrt kulturpolitikk. Det er feil. Venstre går inn for en kulturpolitikk der kulturlivet og kulturbrukerne selv får mer makt, enten de er skipsredere, bakere, lærere eller stortingsrepresentanter.

Venstre er enige med Arbeiderpartiet i at vi trenger en sterk offentlig støttet kultursektor. Det er derfor vi hvert år foreslår å bruke 230 millioner kroner mer enn regjeringen på statlige kulturtiltak, men vi vil bruke pengene annerledes.

Det store kulturløftet har vært bra, men det har truffet de store statlige kulturinstitusjonene. Venstre har forsøkt å få regjeringen med på et løft for bibliotekene. Venstre har forsøkt å få regjeringen med på å avbyråkratisere frivilligheten. Venstre har forsøkt å få regjeringen med på å styrke museene. Venstre har forsøkt å få regjeringen med på å støtte de unge talentene. Det vil ikke regjeringen være med på. Det er synd, for det lokale kulturlivet trenger det samme løftet som det statlige har fått.

I dag er store deler av kulturlivet avhengig av at det offentlige opptrer som "rik onkel". Venstre vil ha flere rike onkler i kulturlivet. Med Venstres kulturpolitikk skal ikke det offentlige bruke mindre på kultur, men vi skal stimulere til at flere støtter opp om kulturlivet. Vårt forslag om gaveforsterkningsordning til museer og biblioteker er tatt godt mot i bransjen, fordi det vil føre til at flere enn det offentlige gir penger. Samlet sett gir dette mye større handlingsrom for kultursektoren.

Konsekvensen av Venstres kulturpolitikk vil bli, slik vi har sett i Sverige og Danmark, at flere bidrar økonomisk til kulturpolitikken og det dermed vil bli skapt, vist, sett og opplevd mer kultur. Det hadde vært bra det.

Guri Melby, sentralstyremedlem

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**