Nominasjonsprosessen i gang!

Nominasjonsnemnda har nå igangsatt arbeidet med å finne kandidater til Stortingsvalget i 2013.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Telemark Venstre si nominasjonsnemnd inviterer alle lag og medlemmer til å koma med framlegg til kandidatar til Venstre si liste til Stortingsvalet 2013.

Se vedlegg — brev frå Nominasjonsnemnda!
Frist for å sende inn framlegg er 11. juni 2012.

Framlegg sendast til leiar av nemnda, Ola Vea Gustavsen på e-post [email protected]

Vi ber også om at kvart lag oppgir ein kontaktperson med adresse, e-postadresse og telefonnummer.

Det er oppretta eigen Facebookprofil for Telemark Venstres valnemnd med denne adressa: https://www.facebook.com/groups/117049871763537/

Med venleg helsing
Ola Vea Gustavsen
Telemark Venstre – Nominasjonsnemnda 2012

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**