Operasjon omsorg: Tiltak som setter folk først!

Fram til 16. juni besøker Venstrefolk over hele landet omsorgs-Norge, for å få innspill til hvordan vi kan skape fremtidens omsorgssamfunn, og for å finne tiltak som kan skape en verdig omsorg som setter folk først!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Operasjon omsorg

Hvordan blir framtidens omsorgsbehov? Hvordan ser sykehjem og omsorgsinstitusjoner ut i fremtiden? Hvordan kan vi legge til rette for at eldre bor lengst mulig hjemme? Hva gjør vi når de ikke lenger kan det, men er for friske til sykehjem? Hvordan virker samhandlingsreformen? Hvilke gode ideer finnes? Og hvilke tiltak må settes i verk lokalt og nasjonalt?

Venstres velferdskampanje våren 2012 er en besøkskampanje rettet mot omsorg og omsorgstjenester. Det er alle som er del av eller berørt av omsorgstilbudet i kommunene. Vi snakker med fagfolk, ansatte, organisasjoner, og brukere — altså eldre eller andre omsorgstrengende.

Kampanjeperiode: 15. april til 16. juni

Sentral kampanjeside finnes her: https://www.venstre.no/politikk/kampanje/

•Kampanjemanual: Kampanje_manual_for_lokallag.pdf
•Besøksbrev: Kampanje_besoeksbrev.doc
•Rapporteringsskjema: Kampanje_skjema.pdf
Elektronisk rapporteringsskjema: https://www.easyfact.no/reply/vnvjrixkyi

Målene / kvotene for lokallagene i Telemark finner dere her: kvoter.pdf

Kampanjeansvarlig i Telemark er:
Stein Kinserdal
e-post: [email protected]
tlf.: 901 97 812

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**