Ønsker energisparing i kommunen

Det er på høy tid at Rissa kommune nå satser mer på ENØK, skriver Siri Evjen, Rissa Venstre i en Interpellasjon om energibruk i Rissa kommune. Energi- og klimaplanen som ble vedtatt av kommunestyret i 2009 må følges opp.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Siri Evjen

I planen ble det understreket at kommunen har en viktig rolle som byggeier og aktør for å redusere energibruk og klimagassutslipp i egen virksomhet, men også som "forbilde" for andre.
Energi- og klimaplanen retter oppmerksomheten mot mange områder i samfunnet hvor det kan gjøres en innsats for å redusere klimagassutslippene.
I denne interpellasjonen ønsker vi særlig å fokusere på ett av punktene i tiltaksplanen — ENØK i de kommunale byggene.
Kostra-statistikk viser at energibruken er høy i kommunens bygg. Her bør det være mulig å spare energi.
I en artikkel i Teknisk Ukeblad (nr. 11/ 22. Mars 2012) viser Norconsult, som er et stort ingeniør- og konsulentselskap, hvordan de kuttet 40% av energiregningen i kontorbygget sitt for 700 ansatte. Ingenting ble gjort med selve bygningskroppen, men de installerte behovsstyring av varme, ventilasjon og lys. De ansatte velger selv temperatur, og det viser seg at mange velger 20 grader. Tidligere var temperaturen ofte på 24 grader.
Vi tror det det kan være lignende forhold i kommunen vår.
Varmen fra datamaskinene hos Norconsult brukes til oppvarming — hva skjer med denne varmen på Rissa Rådhus?
For Norconsult vil investeringene på 7,8 mill kr være inntjent i løpet av vel ett år.
Enova ga støtte til investeringene, og slike støtteordninger må også kommunen vår utnytte.

Venstre mener det nå er på høy tid at kommunen tar tak i denne utfordringen, og vil be om at det nå settes i gang undersøkelser for å finne ut hvor stort innsparingspotensialet er for energibruken i byggene til kommunen. I tillegg må en få oversikt over hvor store investeringer som kreves for å gjennomføre dette. Plan for hvor lang tid det vil ta før investeringene er tjent inn må også legges fram for kommunestyret.
Venstre mener noe av innsparingene bør kunne beholdes av enhetene som en belønningsordning.
Vi vil derfor be ordføreren ta initiativ i denne saken, og at kommunestyret får denne den til behandling i forbindelse med budsjett for neste år.

Rissa, den 10.4.2012

Rissa Venstre
Siri Evjen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**