Mener små barn må lære mer om penger

Venstre mener at barneskolen må ha flere tiltak for å lære barn økonomistyring. Det er det delte meninger om blant rektorene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Idun Bortne

Foto: Tor Blaha

Venstre mener Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) bommer når de vil ha personlig økonomi som valgfag i ungdomsskolen.

– Penger burde barn lære om tidligere, sier Idun Kristine Bortne i Bergen Venstre.

Økonomi på barnetrinnet
Sydvesten hadde et oppslag i nummer 14, der rektor på Ortun skole, Stein Larsen, og rektor ved Sandgotna skole, Elin Kvamme, var skeptiske til et økonomifag på ungdomsskolen. Begge mente at tenåringer vil velge bort et slikt fag, fordi det ikke oppleves som relevant for dem.

Idun Bortne fra Bergen Venstre, som også representerer Venstre i Komité for oppvekst, mener at økonomistyring burde læres mer om allerede på barneskolen.

– Holdningene om privatøkonomi er skapt lenge før ungene begynner på ungdomsskolen. Vi vil derfor ha økonomistyring inn på barnetrinnet, sier Bortne.

Ikke skolesak
Rektor på Sælen oppveksttun, Lisbet Morland, synes debatten omkring pengebruk og barn er viktig å ta, men at det ikke bør handle om skolens ansvar og flere pålegge fra staten.

– Debatten burde også handle om hvordan samfunnet fungerer, om foreldrenes og bankenes ansvar. Det kan ikke understrekes nok at det er et samfunnsansvar, ikke bare et skoleansvar, mener Morland.

Lommebok, penger

Foto: Microsoft

Positiv til forslag
Rektor på Loddefjord skole, Sissel Fuglestad er mer positiv til Venstres forslag.

– Jeg synes det høres spennende ut med mer fokus på personlig økonomi i skolen. Vi har diskutert det litt i personalet, og tenker at på mellomtrinnet er det absolutt på sin plass å ta opp dette temaet, sier Fuglestad.

Hun peker spesielt på faget “Mat og forbruk” som viktig for barnas læring.

– For elevene er det viktig å ha kjennskap til kostnader og pengebruk. Dette kan være viktig læring for livet, mener Fuglestad.

Også innenfor matematikken mener hun at det er oppgaver om tema som kunne vært enda mer konkretiserte inn mot dagliglivet, behov og kostnader enn per i dag.

Skole, elev, tavle, undervisning

Foto: Microsoft

Ikke flere pålegg
Idun Bortne presiserer at Venstre ikke vil ha flere pålegg, rundskriv eller krav inn i barneskolen for å øke kunnskap om pengebruk.

– Dette må vi løse på en minst mulig byråkratisk måte.

Hun synes at Fuglestads forslag om mer privatøkonomi i “Mat og forbruk” kan være en god idé. Bortne er imidlertid uenig med rektor på Sælen oppveksttun, Lisbet Morland når det gjelder ansvarsfordeling.

– Vi kan ikke legge dette ansvaret over på kredittselskapene eller markedet. Vi har alle et ansvar for å gi den oppvoksende generasjon gode holdninger, og da må vi begynne med barna i grunnskolen, mener hun.

Venstre tok opp forslaget i Komité for oppvekst i april. Bortne leste ut av svaret til oppvekstbyråd Harald Victor Hove at det ikke var aktuelt med flere tiltak for å lære barna mer om økonomi.

– Han henviste mye til Kunnskapsløftet og svarte i forhold til hvordan det er på ungdomsskolen, ikke barneskolen altså, slik jeg spurte om, sier Bortne.

Les hele saken på side 8 i Sydvesten tirsdag 8. mai.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**