Detaljer om prøvenominasjonen

I perioden 31. mai til 6. juni holder Bergen Venstre åpen prøvenominasjon i forkant av stortingsvalget 2013. Styret redegjør her for hvordan stemmene skal telles.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Bestemt i hovedstyremøte 22. mai.

1) Kandidatene settes opp alfabetisk i en rullegardinmeny, der deltakerne i prøvenominasjonen kan trekke ut én person på hver plass. 1 er førsteplass, 16 er sisteplass.

2) Stemmesedler med samme navn på flere plasser forkastes.

3) Til de tre øverste plassene kan deltakerne kun velge mellom kandidater som har signalisert offentlig at de ønsker en topplassering.

4) Driftsstyret er tellekorps.

5) Resultater for de første syv plassene vil offentliggjøres med prosentfordeling av kandidatene for hver plass.

Eksempel:
1. plass: kandidat C = 61 %, A = 23 %, D = 12 %, B = 4 %
2. plass: kandidat A = 54 %, C = 39 %, B = 4 %, D = 3 %
3. plass: osv.

6) Fordeling blant de ulike velgergruppene (medlem/ikke-medlem) oversendes nominasjonsnemda. Av anonymitetshensyn hentes det ikke inn annen demografisk statistikk.

7) Fordi nominasjon vanligvis avklares plass for plass, må den prioriterte listen settes opp etter følgende prosedyre:

a. Den med flest stemmer på førsteplassen, får denne.

b. Øvrige kandidater med stemmer på førsteplassen, får disse med seg i oppgjøret om andreplassen.

c. Den som nå har flest stemmer får andreplassen.

d. Øvrige kandidater med stemmer på første- og andreplassen, får disse med seg i oppgjøret om tredjeplassen.

e. Osv.

8) Betalende medlemmers stemme vil telle dobbelt av ikke-betalende og ikke-medlemmer. Venstre er et åpent parti, men er også en medlemsorganisasjon. Selv om vi har en åpen prøvenominasjon, er det driftsstyrets syn at betalende medlemmers synspunkt skal veie mer.

Spørsmål kan rettes [email protected], tlf 41 32 27 34

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**