Folkehelsekoordinator og samfunnsavdeling

Eidsberg Venstre vil benytte anledningen til å rose administrasjonen i Eidsberg kommune for et godt stykke arbeid med planene om en egen samfunnsavdeling, hvor bla folkehelsekoordinatorfunksjonen skal inn. Dette er helt i tråd med de tanker vi hadde vedr koordinerende stillinger i vårt valgprogram for denne perioden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Folkehelsekoordinatorfunksjonen har stått vakant (ubesatt) siden mai 2011. Gjennom innføringen av samhandlingsreformen har kommunene blitt pålagt en rekke tjenester, men ikke minst er de pålagt større vekting av forbyggende tjenester. En folkehelsekoordinator har bla oppgaver knyttet til forebyggende tjenester og overordnet se linjene som er viktige for samfunnsutviklingen i en kommune, og koordinere mellom ulike yrkesgrupper som har påvirkningskraft for nettop dette i vår kommune.

At det dannes en egen samfunnsavdeling i Eidsberg kommune, hvor bla folkehelse, men også en rekke andre overordnede og koordinerende oppgaver ligger, vil gi kommunen en større mulighet til forebyggende arbeid med de store utfordringene vi har på flere områder.

Vi benyttet derfor anledningen da denne saken kom opp til behandling i siste kommunestyre til å gi en liten, men fortjent ros til administrasjonen. Godt håndtverk.

Omsorg, senior, helse

Foto: Microsoft

Ingunn Herstad Hensel
Leder Eidsberg Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**