Fremdeles skeptisk til tunnel

Trond Sværen og Arne Rørnes fra Hjellestad skrev begge i Fanaposten fredag 11. mai om min skepsis til tunnel-alternativet for ny Hjellestadvei. Jeg vil gjerne redegjøre litt for mitt standpunkt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Andersland ute 1

Foto: Mathias Fischer

For det første er det viktig å huske på at saken enda ikke er kommet til politisk behandling i bystyret. Venstre venter på at byrådet skal legge frem en sak, og trekker selvsagt ingen forhastede konklusjoner.

Når det er sagt, er jeg mildt skeptisk til en tunnel. For det første vil tunnelinnslaget kreve veikonstruksjoner som medfører store inngrep i området. Det er også i følge Statens vegvesen betraktelig dyrere. Det er vesentlige usikkerhet knyttet til mulige skader på hus over tunnelen ved sprengning. Slike skader er ikke priset inn i prosjekter, og kan gjøre et tunnelalternativ enda dyrere. Driftskostnadene for tunneler er også mye høyere enn alternativet.

Det er ingen tvil om at begge alternativene betyr inngrep i naturen på Hjellestad. Det er prisen vi må betale for opprusting av en trafikkfarlig vei. Spørsmålet vi som politikere må stille oss er hvordan vi kan sikre en slik opprusting, særlig å bedre forholdene for gående og syklende, på en mest mulig effektiv og mest mulig skånsom måte. Venstre avventer behandlingen av saken, men tror at tunnel kan bety vel så store inngrep som utbedring av eksisterende vei — og det til en mye høyere pris.

Julie Andersland
Venstre

Innlegget sto på trykk i Fanaposten tirsdag 15. mai.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**