Uten vilje til satsing på klima og kunnskap

Revidert budsjett: Norge har enorme muligheter for å satse på kunnskap, klima og fattigdomsbekjempelse. – Regjeringen lar mulighetene gå fra seg. Klimasatsingen uteblir, det satses ikke på forskning og kunnskap og fattigdommen avskaffes ikke med dette budsjettet heller, sier Venstres finanspolitiske talskvinne, Borghild Tenden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Venstre mener forslaget til revidert budsjett er i tråd med klimameldingen: Det er blottet for klimatiltak. Det knappe tre uker siden regjeringen la fram sin klimamelding. Der ble det bl.a. lovet en kraftig satsing på jernbanen gjennom dobbeltspor i store deler av Østlandet og en storsatsing på kollektivtransport i de største byene.

 - Vi burde i det minste prioritert penger til prosjektering av en ny jernbanetunnel gjennom Oslo, mener Tenden.

– Vi burde i det minste prioritert penger til prosjektering av en ny jernbanetunnel gjennom Oslo, mener Tenden.
Foto: Venstre

– Vil ha jernbanesatsing
– Regjeringer stryker på første prøve. Det er umulig å se konturene av en slik satsing i budsjettet. Vi burde i det minste prioritert penger til prosjektering av en ny jernbanetunnel gjennom Oslo. Enhver kapasitetsøkning på jernbanen avhenger av en slik utbygging, understreker Venstres finanspolitiske talskvinne, Borghild Tenden.

Tenden slår fast at det ikke finnes spor av massiv satsing på kollektivtrafikk, jernbane, sykkel eller andre tiltak som kan få ned klimautslippene.

Les: Klimameldingen: – For lite, for sent

Skole, utdanning, skrive

Foto: Microsoft

Mer kunnskap
I forbindelse med fremleggelsen av revidert budsjett, påpeker Statsministeren at Norge må forberede oss på framtidige kriser.

– Problemet er at regjeringen ikke satser på det som vil få oss igjennom krisen. Det er systematisk satsing på kunnskap, innovasjon og forskning som vil gi Norge store konkurransefortrinn i framtida. I revidert budsjett fortsetter regjeringens underfinansiering av forskning og høyere utdanning.

– Et eksempel er svingningene i valutakursene, som gjør det billigere å delta i internasjonale forskningsprogrammer. Her sparer staten 184 mill. kr. Et beløp som burde vært brukt til å styrke forskningssektoren i Norge. Et annet eksempel økte krav til kompetanse for å undervise i grunnskolen, der det ikke legges inn en krone til økte bevilgninger til videreutdanning av lærere, understreker Tenden.

De fattige forblir fattige
I følge SSB er det nå 74.000 barn under 18 år som lever i familier med vedvarende lav inntekt. Det er 6500 flere enn da denne regjeringen overtok makten i 2005.

– Det må unektelig være et paradoks for en regjering som lovet å avskaffe fattigdommen, at det etter seks års regjeringstid har blitt langt flere fattige barn i Norge, sier Tenden.

Les: Utfordret statsministeren om fattigdom

Venstre har fremmet 25 forskjellige fattigdomstiltak spesielt rettet mot barn. Regjeringen har imidlertid ikke vært villig til vedta tiltakene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**