Vil ha kommunal kamerakontroll

Bergen kommune bør få bestemme hvor vi skal ha overvåkningskamera i sentrum, mener Erlend Horn (V).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Erlend Horn

Foto: Hildegunn Holtet

På byggene rundt Torgallmeningen henger det kamera på mange av veggene. Noen er synlige, mens andre er godt gjemt. Da Datatilsynet gjennomførte områdekontroll av Bergen sentrum i 2009, kom det frem at 37 prosent av virksomhetene hadde kameraovervåkning, skriver Byavisen.

— 95 prosent av virksomhetene de kontrollerte hadde avvik knyttet til brudd på meldeplikten for oppsatte kamera, og 83 prosent fikk påvist manglende varsling, sier Erlend Horn (V).

— Rapporten slår også fast at graden av overvåkning i Bergen er vesentlig høyere enn i andre byer Datatilsynet har kontrollert, legger han til.

Ingen konsekvenser
Bortsett fra at virksomhetene fikk pålegg om å melde inn kameraene, ga lovbruddene ingen konsekvenser for virksomhetene.

— Datatilsynet har ikke kapasitet til å følge opp. Dersom Bergen kommune hadde overtatt kontrollen for hvor man ønsker og ikke ønsker kamera, ville vi fått en mye bedre situasjon, sier han.

Horn tror ikke at en kommunal ordning ville ført til mer overvåkning.

— Et kommunalt datatilsyn ville gjort at kommunene hadde blitt mer oppmerksomme på problemene ved overvåkning av det offentlige rom. Saksbehandlingen ville også vært mye grundigere, sier han.

Kamera

Foto: Ukjent

Vil ha oppdatert oversikt
Venstrepolitikeren mener mindretallets røst må veie tungt i debatten om personvern og overvåkning.

— Jeg synes ikke det er nok at et flertall mener det er uproblematisk, så lenge et mindretall føler det er krenkende å bli sett stort sett overalt når man går i sentrale offentlige områder, sier Horn.
Han mener at kommunen nå bør få en oppdatert oversikt over overvåkningsgraden og hvor mange virksomheter som bryter loven.

— Datatilsynet bør også få sterkere sanksjonsmuligheter, blant annet ved å gi folk karantene på videoovervåking dersom de ikke følger instruksene om merking. I dag er det altfor enkelt å bryte reglene.

Bekymret for misbruk
Ifølge Ove Skåra, informasjonsdirektør i Datatilsynet, prioriterer tilsynet heller alvorligere tilfeller av overvåkning.

— Vår strategi er at vi skal reagere på de verste tilfellene. Vi har sett eksempler der kamera har blitt satt opp i omkledningsrom og der arbeidstakere har blitt overvåket med skjult kamera på sin egen arbeidsplass, sier han.

Skåra er samtidig bekymret for de som misbruker opptak som har blitt filmet med butikkers overvåkningskamera.

— Mange av systemene er webbaserte og vi har sett flere uheldige eksempler der videoopptak har kommet på avveie, og blitt delt som videosnutter på internett.

Les hele saken på side 6 i Byavisen tirsdag 15. mai.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**