Vindmøller i Klæbu

I denne videoen gir Klæbu Venstres Paal Christian Bjønnes en orientering om vårt standpunkt vedrørende konsekvensutredning av vindkraftverk på Brungfjellet i Klæbu.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Video hentet fra YouTube. For full video klikk her.

Oppdatering:
Det var stor usikkerhet i flere partier om hvilken formulering som til slutt skulle brukes for å signalisere hvordan Klæbu stiller seg til utbygging av vindmøller på Brungfjellet. Venstre var sentrale i å foreslå og få vedtatt en formulering som følger:
“1. Klæbu kommunestyre er negative til gjennomføringen av prosjektet, slik det nå foreligger.
Hvis tiltakshaver likevel velger å gå videre med en konsekvensutredning, vil kommunen sterkt anbefale at det opprettes en samrådsgruppe der kommunen og andre interessenter er representert, som involveres i konsekvensutredningen underveis. I tillegg har Klæbu kommune følgende anbefalinger:”

Deretter følger Venstre sitt forslag til strenge utrednignskrav til TrønderEnergi. Fullstendig endelig vedtak kan leses nederst på side 11 i protokollen: http://www.klabu.kommune.no/Global/Saksdok/Kommunestyret/12007419.PDF.

Behandlingen og debatten i kommunestyret kan sees her:
Get Adobe Flash player

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**