Vil ha klimaforlik med regjeringspartiene

Klimaforhandlinger i Stortinget: Partilederne i Venstre, KrF og Høyre har sendt brev til statsministeren og bedt ham klargjøre regjeringspartiens holdning til klimaforliket. Partiene har klare ambisjoner om å forbedre og konkretisere tiltakene i regjeringens klimamelding.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Logo Venstre, Høyre og KrF

Foto: Venstre

Trine Skei Grande, Knut Arild Hareide og Erna Solberg sendte felles brev til statsminister Stoltenberg tidligere i mai. Partilederne ba statsministeren klargjøre om det fortsatt er ønskelig om et bredt politisk forlik i Stortinget i klimapolitikken.

Les: Brevet fra Skei Grande, Hareide og Solberg her.

Presenterte egen klimamelding
Venstre presenterte allerede i desember i fjor sin egen klimamelding. Meldingen ble sendt direkte til miljøvernministeren. 15. februar i år fremmet Venstre denne klimameldingen også i Stortinget.

– Klimautslippene øker og det haster med tiltak. Venstre er lei av å vente på at regjeringen skal bli enige og legger derfor frem vår egen melding — slik vi lovet i desember, sa Trine Skei Grande da meldingen ble presentert.

Les: Fremmet klimamelding i Stortinget
Se video: Skei Grande gir regjeringen klimaargumentene

 Stoltenberg i NRK-debatt: Vi er beredt til å diskutere.

Stoltenberg i NRK-debatt: Vi er beredt til å diskutere.
Foto: NRK

Klar for å forhandle
I debattprogrammet NRK Aktuelt, samme dag som klimameldingen ble lagt frem, sa statsminister Stoltenberg at han var åpen for en bred enighet om klimapolitikken.

– Jeg håper regjeringen vil forhandle med Høyre, Krf og venstre slik at vi får muligheten til å lage meldingen mye bedre. Håper regjeringen møter dette offensivt, påpekte Skei Grande.
– Vi er beredt til å sette oss ned å diskutere med opposisjonen. ( ) Vi er en åpen regjering vi sitter oss ned å snakker og ser om vi kan få til bred enighet om tiltak fordi det er en fordel, sa Jens Stoltenberg i debatten.
– Vi er klar til å komme med nye forslag. Vi er klar til å komme med nye kutt, og jeg håper regjeringen er åpen for det. Jeg vet at Høyre, Venstre og KrF kommer til å legge mye på bordet, for å få på plass en klimaavtale som vi kan leve med lenge, sa Trine Skei Grande.

Se: NRK Aktuelt 25.april 2012.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**