Hvor vil du gravlegges i 2040?

Leserinnlegg i Smaalenene 23.mai.2012

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Siden 2008 har Spydeberg kommune jobbet med å finne hvordan en skal løse gravplassbehov etter 2014. Et område har blitt avsatt i kommuneplanen og nesten ferdig regulert. 800 nye gravplasser er planlagt ved Hovin kirke, og Spydebergingene er sikret en verdig plass de neste 40 – 50 år. Det høres jo vel og bra ut, men utfordringen er at grunneier er sterkt i mot plasseringen. Lokalpolitiske fraksjoner er heller ikke trygg på valgt løsning. Et tredje viktig aspekt er at den nye planlagte gravplassen ved Hovin kirke vil bli “Spydebergs hovedgravplass”. Kommunen vil ikke ha råd til å bygge ut andre steder så lenge det er plass på eksisterende eller planlagte gravplasser.

Hvordan ser du for deg Spydeberg om 20, 30 eller 40 år? I henhold til ny sentrumsplan som nylig har vært på høring, skal folk i Spydeberg helst bo i sentrumsonen. Hvorfor da ikke legge til rette for utbygging av ny hovedgravplass i nærheten av sentrum? Et verdig sted en kan gå til uten å være avhengig av bil, buss eller taxi. Men vi har jo ingen kirke i sentrum, sier nok mange. Kirke og stat/kommune går i disse dager hver sin vei, og siden det er kommunen som er pålagt å holde innbyggerne med gravsted bør kommunen først og fremst tenke på hva som blir riktig for dens innbyggere. På tvers av religion eller livssyn.

Om en skal tenke nytt og framtidsrettet om Spydeberg kommune og Spydeberg sentrum, da bør en også ta med i den samme planen, det som er planlagt å bestå som “eneste” alternativ gravplass de neste 50 år.

Spydeberg Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**