– Kommunesammenslåing må lønne seg

– Det er positivt at lokalpolitikere selv tar initiativ til sammenslåing av kommuner, sier Guri Melby til Adresseavisen i dag. – Venstres mål er at en frivillig prosess fører fram til færre og sterkere kommuner som også gis flere oppgaver.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

 Guri Melby.

Guri Melby.
Foto: Helene Skulstad

– Regjeringen må sørge for at kommunesammenslåing både gir kommunene bedre økonomi og flere oppgaver. Da kan vi få en mer demokratisk og effektiv kommunestruktur uten bruk av tvang, sier Melby. – Større og sterkere kommuner vil gi oss mer lokaldemokrati og bedre sosiale tjenester. Med større kommuner kan staten desentralisere flere oppgaver, samtidig som det blir enklere å samordne de kommunale tjenestene og tiltrekke seg arbeidskraft.

Adresseavisen 29.05.12

Adresseavisen 29.05.12

Adresseavisen fortalte i går at lokalpolitikere i Rissa og Leksvik jobber med planer om kommunesammenslåing, på tvers av fylkesgrensa mellom Nord- og Sør-Trøndelag. Dette er positivt, mener Melby, som er sentralstyremedlem i Venstre og leder i partiets programkomité. Hun vil desentralisere helsetjenester som rehabilitering, folkehelse/forebygging, rusomsorg og psykisk helse, samt barnevern, kultur, kriminalomsorg, sikkerhet/beredskap og miljø til de nye kommunene. Også videregående skole bør kunne desentraliseres, mener Melby, noe som vil gi kommunene mulighet til å se hele skoleløpet under ett.

Nominasjonskomiteen i Sør-Trøndelag Venstre har enstemmig innstilt Guri Melby som toppkandidat ved stortingsvalget i 2013, og hun ser kommunestrukturen som et tema der den nye Venstre-gruppa på Stortinget vil kunne komme til enighet med de andre borgerlige partiene.

– Kommunestrukturen har ikke endret seg siden 1960-tallet, sier Melby. – Det er positivt at Frp nå ivrer for en moderne kommunestruktur, og at også Høyre har beveget seg i denne retningen. Det betyr at et nytt borgerlig flertall allerede fra dag én kan ta fatt på denne viktige reformen for modernisering av offentlig sektor.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**