Nye Harestad skole

Ny Harestad skole får byggestart i 2014 og blir klar for innflytting fra skolestart høsten 2016. Bygget kommer som ungdomsskole med plass for 18 klasser, på vestsiden av Randaberg Arena og til en investering på 250 million.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Kommunestyrets mindretall (Ap og Venstre) ønsket å bygge i tarzanskogen og videreutvikle eksisterende område, på det kommunale skoleområdet, til en lavere investering.
Venstre fikk støtte fra et flertall i kommunestyret (14-11) som understreker at skoleutbyggingen skal være 1-10 skole. Dette gir forutsigbarhet for alle tre skolene i Randaberg.
Et samlet kommunestyre støttet Venstres forslag om å transportere eventuell omregulering av matjord til et gårsdbruk i Randaberg.
Forventet neste byggetrinn, barneskole, er ikke tidfestet og heller ikke kostnadsberegnet. Planen er hele fire paralleller som gir plass for 28 klasser. Samlet skoleområde vil dermed romme 46 klasser. Hvis kommunen dernest fyller opp med 30 elever i hver klasse, er det mulig å finne plass for 1380 elever. Venstre ønsker ikke en slik mammutskole.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**