Private løsninger

Kommunestyret har i tre saker markert privatisering: Det skal innføres kommunal kontantstøtte for 2-åringer. Pensjonsavtalen for kommunalt ansatte skal ut på anbud (konkurranseutsettes). Og RIL Fotball er innvilget sponsorstøtte på 300.000 kroner.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Venstre ønsket ingen av løsningene.
Sammen med Ap markerte Venstre at kommunen ønsket å bruke pengene på barnehagen og ikke innføre en privat og mer kostbar ordning for kommunen (jfr. rådmannen).
Venstre, Ap og Sp kom i mindretall da Høyre, KrF og Frp vedtok å konkurranseutsettes den eksisterende KLP-avtalen for kommunalt ansatte.
Og for det tredje ønsket Venstre (alene) at RILs sponsorsøknad skulle oversendes hovedutvalget HNK for ordinær behandling knyttet til de årlige driftstilskuddene. For Venstre i denne sammenheng er det interessant å se hvordan kommunestyret prioriterer: Ja til subsidierte lønnsmidler til RILs fotball på 300.000. Nei til Venstres forslag om kompetansemidler på 250.000 til videreutdanning for skolens lærere.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**