Nominasjonsprosessen i Vestfold Venstre er i full gang

Lokallagene har levert 30 forslag på kandidater. Lederen i nominasjonskomiteen skal så innen 1.juni sende ei alfabetisk liste basert på innkomne forslag, tilbake til lokallagene som skal rangere kandidatene slik som de ønsker.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Fred Fredriksen

Foto: Martin Gran

Sammen med den alfabetiske lista sendes en mini-CV for hver enkelt som er foreslått, slik at lagene har noe å rette seg etter når de skal rangere. De rangerte listene skal sendes tilbake til lederen for nom.kom. Komiteen vil så ha et møte, sannsynligvis 21.juni, der alle innkomne svar drøftes.
Foreløpig er ingen forespurt om de er villige til å stille. Det skal etter planen gjøres når de rangerte listene er kommet til nom.kom.

Komiteen vil på møtet også lage et detaljert plan for hva som skal skje videre. Det er imidlertid allerede bestemt at komiteen vil innkalle de fire-fem kandidatene,som er mest aktuelle, til et intervju med komiteen.

Nominasjonsmøtet er satt til 27.oktober.

Fred Fredriksen er leder av nominasjonskomiteen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**