Må ta ansvar for situasjonen i Troms Kraft

Ledelsen i Troms Venstre er kritisk til prosessen ved salg av en tredjedel av TK’s underselskap Troms kraftforsyning og energi, heter det i en pressemelding i dag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Øystein Nilsen
Roar Sollied

PM
Fra Troms Venstre ved leder Øystein Nilsen og gruppeleder Roar Sollied.

Må ta ansvar for situasjonen i Troms Kraft
Det er kritikkverdig at styret i Troms kraft ignorerer en stor eier som Tromsø kommune. Men det er vel så ille at ledelsen i Troms fylkeskommune har støttet salget og ikke informert fylkestinget om uoverensstemmelsen mellom eierne. Fylkestinget er heller ikke blitt informert om hvor alvorlig den økonomiske situasjonen egentlig er. Fylkestinget har hittil bare fått forståelse av at det ikke kan forventes utbytte fra 2011. Nå kan det bli langvarig smalhans når det gjelder utbytte. Venstres fylkestingsgruppe har ikke tillit til Fylkesrådets behandling av denne saken.

Før man ble presset av korte frister for å oppfylle krav om egenkapital, burde man sett mer på hvilke alternative valg som kunne foreligge. Under behandling av eierskapsmeldingen var diskusjonen om hvorvidt man skulle slippe til private eiere, ikke minst for å hindre utenlandske oppkjøp. Det var neppe mange som forestilte seg oppkjøp fra utenlandsk offentlig eier. Dette er ikke uvesentlig ettersom nordnorsk samarbeid og kapital ellers står høyt på den politiske agendaen.

Det er prisverdig at man har avdekket kjeltringer i systemet, men det virker uprofesjonelt at man ikke har avdekket dette i løpet av en periode på ti år. Det er forkastelig at man har ignorert og underinformert eierne i en sak som er den mest skjellsettende i selskapets historie. Merkevaren Troms Kraft må rehabiliteres. Det må skapes ny tillit i markedet, og det betyr at ledelsen i selskapet må skiftes ut.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**