Årets trafikksikkerhetskommune 2012 er Nøtterøy

Av fjorten kandidater, ble Nøtterøy valgt som årets trafikksikkerhetskommune for 2012. Etter at nominasjonen var klar, sto det mellom Alta, Lesja, Nøtterøy og Rana. Trafikksikkerhetsprisen tildeles kommunen fordi vi har hatt em langsiktig og systematisk satsing på trafikksikkerhet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Prisen som er på en million kroner, deles ut til kommuner som utmerker seg med gode trafikksikkerhetsprosjekter og planer. De fire nominerte kommunene har gjort en utmerket jobb med sitt lokale trafikksikkerhetsarbeid.

 Åpning av trafikkløype på Føynland

Åpning av trafikkløype på Føynland
Foto: Arne Magnus Berge

Juryen som har bestått av Trygg Trafikk, Samferdselsdepartementet, Statens vegvesen, Politiet, Helsedirektoratet og Justisdepartementet, la spesiell vekt på vår satsing på gang- og sykkelveger, trafikkopplæring og hvordan trafikkløsningene rundt skolene våre er anlagt.
De fremhevet hvordan "kiss-and-go"-drop-punktene ved skolene er utformet. Her kan foreldre slippe av barn som kjøres til skolen, uten at man hindrer trafikken for øvrig, eller risikerer å kjøre på myke trafikkanter.

Denne prisen er ikke bare en heder, den forplikter oss også til å fortsatt satse på trygge skoleveger, og ytterligere satsning på fremkommelighet for myke trafikanter, sier Venstres Joachim Poppe-Holmdahl.

 Ny trygg skolevei på Teie

Ny trygg skolevei på Teie
Foto: Joachim Poppe-Holmdahl

Et sammenhengende sykkelveinett, som vedlikeholdes og bygges ut, vil ikke bare kunne være med på å redusere biltrafikken. Den vil også føre til at myke trafikanter skilles fra trafikken for øvrig. Noe både syklister og bilførere ser på som en fordel. Når syklistene får sine egne filer, unngår man både faren for å kjøre på fotgjengere, samtidig som bilistene unngår det samme ovenfor syklistene.

Når barna skal til løkka for å sparke fotball, spille håndball, leke ol, er det ikke alltid de har fokus på trafikken rundt seg. Barn er barn, og da kan det være godt å ha noen barrierer mellom seg og trafikken.

Trafikkløypa som er etablert ved Føynland skole og barnehage, er også med på å gi våre barn grunnleggende ferdigheter i hvordan man skal opptre i trafikken. Denne tidlige innsatsen i trafikksikkerhetsarbeidet er viktig. Den gjør at barn og unge får noen grunnleggende ferdigheter, som de kan bygge videre på når de kommer ut i den virkelige trafikken.

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa la vekt på hvordan lokalt engasjement er avgjørende i arbeidet med å nå visjonen om null drepte og hardt skadde i trafikken. Hun trakk frem hvordan Nøtterøy kommune i flere år har arbeidet systematisk med trafikksikkerhetsarbeid, og hvordan trafikksikkerheten er forankret i hele kommunens planverk.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**