Bergen Engines AS fikk Hordaland Venstres Miljøpris 2012

Hordaland Venstre deler hvert år ut en pris på Verdens miljødag 5. juni. Prisen for 2012 gikk til Åsane-bedriften Bergen Engines AS. Administrerende direktør John Knudsen mottok prisen under en markering av miljødagen i kantinen på Bergen Rådhus.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Miljøprisen 2012 Bergen Engines AS John Knudsen

Foto: Anton Engen

Fylkesleder Rolf Nesheim stod for overekkelsen.

Bergen Engines AS er leverandør av lavutslippsmotorer og gassturbiner til maritim industri. Rolls Royce og Daimler har nylig bestemt seg for å foreta en milliardinvestering i bedriften, med flere hundre nye industriarbeidsplasser i Åsane.

Stadig økende miljøkrav er hovedårsaken til investeringen; Bergen Engines AS produserer noen av de mest energieffektive motorene i verden. Potensialet for miljøvennlig industri er stort, men bedriften oppgir også at de mister mye høykompetent arbeidskraft til petroleumsnæringen, hvor lønningene er høyere.

Bergen Engines AS representerer en tradisjonell tungindustribedrift i en næring som i dag er en stor kilde til lokal forurensning og store klimagassutslipp. Løsningen på verdens miljøproblemer ligger i å få industri som denne til å omstille seg i retning lavutslippsløsninger og miljøvennlig produksjon. Utviklingen i Bergen Engines AS viser at strenge internasjonale miljøkrav både kan gjøre det økonomisk lønnsomt for store aktører å velge mer miljøvennlige løsninger, og at disse kravene kan gjøre norsk industri konkurransedyktig i verdensmarkedet.

John Knudsen i Bergen Engines takket for pristildelingen og understrekte at strenge miljøkrav er selve drifkraften for deres satsing. – Kun ved å stille strenge miljøkrav får man forandring.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**