Besøk på Rissa Helsetun

Katja Langesteiner og Anne Jorid Gullbrekken fra Rissa Venstre besøkte i dag Rissa Helsetun. Venstrefolk over hele landet gjennomfører i disse dager besøk i omsorgs-Norge, for å få innspill til hvordan vi kan skape framtidas omsorgssamfunn, og for å finne tiltak som kan skape verdig omsorg der vi setter folk først.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Dette er en lytt og lær kampanje, forteller Katja, og synes det var veldig lærerikt og interessant.
I tillegg til en samtale med enhetslederen, Bjørn Ståle Aalberg, så de to seg litt rundt i de nye og flotte lokalene.

Rissa Helsetun

Rekruttering den største utfordringen
-Rekruttering av fagpersoner er den store utfordringen for oss, sa Bjørn Ståle.
-Slik det er nå har vi altfor små stillinger å tilby til nye folk. Vi blir ikke konkurransedyktige på den måten. Med samhandlingsreformen skal oppgaver flyttes ut i kommunene. Vi håper dermed å kunne tilby mer interessante arbeidsoppgaver for fagfolkene. Dette sammen med større stillingsandeler håper jeg skal gjøre oss mer interessante for dyktige jobbsøkere.

Bygg flere omsorgsleiligheter
Ålberg mente det måtte bygges flere omsorgsleiligheter i nærheten av institusjonene der eldre folk som ønsker større trygghet og sosialt liv kan bosette seg. Dette vil avlaste institusjonene når antallet eldre øker kraftig fram mot 2020.
Noen av de som bor på sykehjemmet i dag kan også bo i slike leiligheter hvis de får hjelp og pleie der. Mange eldre ønsker å bo hjemme så lenge som mulig, og det er riktig å legge tilrette for dette enten ved å tilpasse hjemmet deres eller at de kan flytte til en mindre og lettvint leilighet.

Velferdsteknologi
-Datatilsynet er til hinder for mer bruk av velferdsteknologi, mente Ålberg.
-Hvis jeg blir dement vil jeg heller foretrekke å få en gps på meg enn å bli stengt inne slik at jeg ikke kan stikke av. Det må også bli mulig å ta i bruk teknologi som varsler personalet ved fall eller lignende. Vi kan ikke gå inn til alle om natten for å sjekke heller for da kan vi forstyrre og vekke de.
Teknologien må utvikles mer, og det må stimuleres til utprøving og bruk.
Med bruk av mer teknologi kan mennesker frigjøres fra en del av oppgavene slik at de kan sette seg ned og prate med de eldre. Mange savner akkurat det.
-Utvidet bruk av teknologi og hjemmetjenester er veien å gå for å løse noen av morgendagens utfordringer, oppsummerte Bjørn Ståle Ålberg før de to Venstrepolitikerne takket for seg.

Venstre vil følge opp disse innspillene med at de blir rapportert til Venstre sentralt, og fulgt opp av stortingsrepresentantene våre, Trine og Borghild. Men også med at lokalpartiet vil følge de sakene som er aktuelle her i Rissa, for eksempel med rekruttering, bygging av omsorgsleiligheter og utprøving av omsorgsteknologi.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**