Per Magnus vil være forskjellen

Halden, Aremark og Hobøl Venstre anbefaler nominasjonsmøtet å velge Per Magnus Finnanger Sandsmark som førstekandidat.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Per Magnus vil være forskjellen

 Aremark, Halden og Hobøl Venstre anbefaler Per Magnus Finnanger Sandsmark som førstekandidat.

Aremark, Halden og Hobøl Venstre anbefaler Per Magnus Finnanger Sandsmark som førstekandidat.
Foto: Helge Eek

Stortingsvalget 2013 er viktig for et Østfold Venstre i fremgang. Vi har bedre mulighet enn før til å få et mandat.Vi trenger derfor en kandidat som har appell, representerer Venstres lange linjer og kan bidra til fortsatt vekst over tid. Vi mener Per Magnus har disse egenskapene og derfor er den mest komplette kandidaten til førsteplassen.

Tross sin unge alder har han betydelig politisk erfaring fra interesseorganisasjoner og Venstre. Det var nok en og annen som stusset over Per Magnus sin alder både da han ble fast hovedutvalgsmedlem i Halden i 2007 og da han ble foreslått som leder av hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold etter siste valg. I begge tilfeller har han vist seg godt voksen til oppgavene. Han er i dag posisjonens ledende og toneangivende kulturpolitiker med bred respekt både fra politiske allierte, fra administrasjonen og fra det brede, aktive og offensive kulturlivet i Halden. Han har også erfaring fra å håndtere, alt annet enn vennligsinnede, politiske motstandere. Også i opposisjon har han vist evne til gjennomslag, i tillegg til gode markeringer så vel i fylkestinget som i forrige periode i Halden. Gjennom hardt arbeid spenner dette fra styrking av sosialtjenester i videregående skoler til vedtak om bygging av skatepark i Halden.

Per Magnus har allerede et veletablert kontaktnett internt i Venstre, gjennom deltakelse i politiske nettverk nasjonalt og lokalt, landstyremedlemskap og jobber i stortingsgruppa. Han har god kjennskap til, og bryr seg om, hele Østfold, fra Hvaler og Fredrikstad til Trøgstad og Askim. Derfor har kollektivtrafikk, infrastruktur, skole og kultur vært prioriterte områder i fylkespolitikken. Slik vil det også bli i nasjonal politikk. Han er derfor allerede klar til å fremme Østfoldsaker ved å sette dem i en nasjonal sammenheng. Bedre tilpasset skole og bedre jernbane i Østfold er ikke bare viktig for fylket, men har betydning for hele Norge.

Foruten ivrig publisering av leserinnlegg og blogger lokalt og nasjonalt, har Per Magnus allerede utviklet et effektivt medietekke. Han ble hovedtalspersonen for rettsikkerhet for skoleelever før saken endte i Venstres favør i Stortinget i mai, der han også var aktiv i forhandlingene. Han klarte også å skape flere oppslag i NRK Østfold, på samme dag, om Venstres alternative budsjett i desember og fikk minst like stor oppmerksomhet som H og FrP fikk senere.

Ved egen innsats og ved hjelp fra og samarbeid med mange andre Venstrefolk har Per Magnus kanskje det aller beste utgangspunktet, noen østfolding har, for å ta nye roller gjennom å skape bred oppslutning.

Den viktigste egenskapen er likevel evnen til å bli likt og respektert av alle slags mennesker, som Halden Høyres seniorgruppe, representanter for næringsliv og forvaltning eller selgeren av =Fredrikstad.

Vi har ansvar for å ta vare på og videreutvikle dette politiske talentet. Det beste vi kan gjøre er å sette ham øverst på lista til stortingsvalget 2013.

Solveig Toft, leder Aremark Venstre
Simen Saxebøl, leder Hobøl Venstre
Truls Breda, leder Halden Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**