Venstre vil styrke studentrettighetene

Regjeringen stemte tirsdag mot bedre rettigheter under sykdom for studenter og mot å fortsatt ha tillit til de studentstyrte velferdstjenestene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


– Det er ikke så ofte vi diskuterer studentvelferd eller studentpolitikk her i salen, så det er ganske stort at vi har to saker på rappen, sa Venstres Trine Skei Grande.

Sykemelding av studenter

Trine Skei Grande

Foto: Caroline Roka

Venstre har fremmet forslag om å gjøre ordningen med gradert sykemelding for studenter permanent og gjøre regelverket mer fleksibelt for studenter under sykdom. Bare H, KrF og FrP støttet forslagene.

– Det som er viktig for Venstre, og grunnen til at vi fremmet dette forslaget, er at vi ønsker mer fleksibilitet i systemet. Det er i denne sammenhengen å sette folk først, eller studenter først, at vi skal lage systemer rundt folk istedenfor å prøve å få folk til å passe inn i systemene, sa Skei Grande.

Dette har lenge vært et stort ønske hos NSO og LO, og flere organisasjoner har vært på lag for å få det til. Venstre har foreslått dette en rekke ganger i budsjetter, og foreslår det igjen i revidert statsbudsjett. Det ble i fjor opprettet en midlertidig ordning, og Venstre har håpt at dette ville være en brekkstang for å gjøre ordningen permanent. Det ønsket ikke regjeringspartiene i denne omgang.

Studentene må få styre studentpolitikken
Stortinget behandlet også lov om studentsamskipnader. Regjeringa har lagt fram en sak for Stortinget, der målet er økt styring og kontroll av samskipnadene.

– Det er en lang tradisjon som ligger bak vår samskipnadsorganisering. Det er de mest erfarne studentpolitikerne som får tillitsverv i samskipnaden. Ja, fra min tid som studentpolitiker var det når man fikk styreverv i samskipnaden, at man virkelig var erfaren, sa Skei Grande.

For Venstre er det viktig at studentene har flertall i styret i samskipnadene, og har ansvaret og tilliten til å fatte alle beslutninger.

– Sånn har det alltid vært — dette har vært studentenes initiativ, dette har vært studentenes bedrifter. Det har vært veldig konsensusorienterte organer. Det er veldig få vedtak i samskipnader som ikke blir fattet ved konsensus. Det ligger i selve studentsamskipnadens sjel og framdrift at det er det man prøver å jobbe ut fra, sa Skei Grande fra stortingets talerstol.

– Det har vært prinsipielt viktig at studentene skulle få styre studentenes egne bedrifter. Og det er det som har skapt opprør. Det som for meg er litt vanskelig å skjønne, er hvordan man skal kjempe for en slik endring når absolutt ingen vil ha den. Det har vært vanskelig som saksordfører å finne noen som har talt for en slik endring, sa Skei Grande.

Det siste som skjedde etter at vi hadde avholdt høring, var at også LO sendte over et brev der de klart uttrykte at de heller ikke kunne støtte en sånn lovendring.

– For meg er det et litt ufattelig forslag at noe som har fungert så godt i alle år, noe som har fungert så rekrutterende når det gjelder ledere til samfunnet, skal være så mye mistillit knyttet til, avsluttet Venstres leder.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**