Venstre-nei til Skjoldnes-utbygging

– Det hjelper ikke om planen isolert sett er god, når kollektivdekningen er så dårlig, sier Julie Andersland.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Andersland ute 1

Foto: Mathias Fischer

Torsdag behandlet Komité for miljø og byutvikling den omstridte utbyggingsplanen ved Troldhaugen. Byrådspartiene sa ja til planen, men Venstre stemte mot.

– Fortetting er et viktig miljøtiltak, og vi må akseptere mye utbygging dersom vi skal nå ambisiøse klimamål. Men nettopp derfor kan vi ikke godta store utbyggingsprosjekter uten god kollektivdekning.

Vil flytte kollektivansvaret
Venstre mener saken viser hvorfor Bergen kommune selv bør styre kollektivtrafikken.

– Hadde kommunen hatt hånden på bussrattet kunne vi stilt krav om bedre busstilbud i utbyggingsområdet. Det kan vi ikke i dag, og det går selvsagt ut over utbyggerne, som isolert sett har gjort en god jobb og levert en god plan. Men vår førsteprioritet vil alltid være miljøvennlig infrastruktur. Da må vi si nei til et prosjekt hvor det store flertallet av de 250 nye husstandene kommer til å bruke bil, sier Andersland.

Hun mener utbygging av boliger og utbygging av busstilbudet må foregå samtidig.

– Vi må ikke få et nytt Sædalen, hvor store prosjekter står uten kollektivtilbud i lang tid. Byrådet må begynne å planlegge byutvikling sammen med fylkespolitikerne, slik at busstilbudet er på plass tidsnok.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**