TK-saka: Begrunnet mistillit

Gruppeleder begrunner i et leserinnlegg bakgrunnen for at Venstre fremmer mistillitsforslag mot fylkesrådslederen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Av Roar Sollied, gruppeleder Venstre
Fylkets største offentlig eide selskap, Troms Kraft, er brakt i en meget alvorlig krise. For de to eierne, Troms fylkeskommune og Tromsø kommune, har selskapet lenge vært viktig for deres budsjettbalanser. Investeringene og tjenestetilbudene til befolkningen må nå reduseres kraftig.
Som eier står vi nå blant annet overfor en situasjon der styreleder etter granskningsrapportens avdekning bagatelliserer grove mangler på kontroll og oppfølging fra dagens TK-ledelse. Styret har ikke tatt noe initiativ for sammen med eierne å gjennomføre forhandlinger med bankene med sikte på at selskapet kunne fått lengre tid til å løse sine finansielle problemer. Det er tross alt få selskap som gjennom sin kjernevirksomhet har et slikt inntektspotensial som TK, noe som tilsier at det på kort sikt er underlig å stille samme egenkapitalkrav til TK som til hvilket som helst annet selskap.

Fratatt selvfølgelige rettigheter
TK-styret har gjennomført utsalg av store deler av selskapets viktigste kraftressurser på en måte som har fratatt eierne de mest selvfølgelige eierretter overfor eget selskap. Etter ignoreringen av Tromsø kommunes standpunkt til det ekspederte utsalget er det fullt ut forståelig at kommunen som 40%-eier ikke lenger kan ha tillit til TKs styre ved dets leder. Til dette uttaler styrets leder, Enoksen, at han ikke ser noen grunn til å trekke seg så lenge fylkeskommunen som største eier har tillit til han. Dette er en uakseptabel uttalelse fra en styreleder i et kommersielt selskap som nå må bruke alle krefter på å gjenoppbygge styrke og handlekraft. Fylkesrådsleder Pia Svensgaard har ved sin støtte til styrelederen og overkjøringen av Tromsø kommune i betydelig grad skadet eiernes interesser.

En eierkonflikt om styret og styrelederens rolle vil i seg selv være hemmende og ødeleggende for selskapets videre virksomhet og bringer spørsmålet om offentlig eierskap i kommersielle selskap i vanry. Det kan ikke Venstre akseptere. TK er for viktig til det. Tillit mellom eierne og i markedet må gjenopprettes, og det krever flere utskiftninger.

På denne bakgrunn inviterer Troms Venstre Fylkestinget til å ytre mistillit til fylkesrådslederen.

………………
Forslaget er levert Fylkesordfører i kveld.

Nordlys nett

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**