Hvem skal representere Vestfold på Stortinget etter valget 2013?

I prosessen med å komme fram til en stortingsvalgliste for Vestfold Venstre har lokallagene vært invitert til å komme med innspill, og rangere de innkomne forslagene til kandidater. 11.06.2012 avholdt vi medlemsmøte, hvor denne rangeringen ble foretatt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Etter medlemsmøte som ble holdt på partikontoret på Borgheim, er dette er Nøtterøy Venstres forslag til nominasjonsliste:

Stortinget, stortingssalen

Foto: © Stortingsarkivet/ foto: Teigens fotoatelier as

Arne Magnus Berge, Nøtterøy, 43 år
Aina Dahl, Tønsberg, 60 år
Eddy Robertsen, Horten, 42 år
May-Linn Røisgård, Stokke, Unge Venstre, 18 år
Hilmar Flatabø, Tønsberg, 33 år
Karin Virik, Sandefjord, 62 år
Per Martin Berg, Sande, 34 år
Karin Frøyd, Larvik, 62 år
Hallstein Bast, Larvik, 57 år
Pernille Bruun-Lie, Horten, 31 år
Trond Kjeldås, Svelvik, 43 år
Elin Berg Schmidt, Re, 49 år
Helene Eriksen, Andebu, 45 år

 Hvem skal representere oss?

Hvem skal representere oss?
Foto: freedigitalphotos.net

Ved sammensetningen av denne lista har vi lagt vekt på kjønn, bosted, erfaring og alder. Vi ser det som viktig at representanter i flere aldersgrupper, og at ingen geografiske områder blir over eller underrepresentert. Vi har lagt vekt på hvem som tydelig fremmer Venstres interesser og synspunkter. Men viktigst av alt har vi lagt vekt på hvem vi mener vil kunne representere Vestfold best, om vedkommende skulle bli valgt til stortingsrepresentant.

Det var flere navn som var foreslått i utgangspunktet, men siden listen kun skal inneholde 13 navn, har vi valgt ikke ta med flere enn det det er plass til på lista.

Vestfolds kommunevåpen

Foto: Wikipedia

Tidligere i år fikk alle lokallag og medlemmer i Vestfold, anledning til å sende inn forslag på navn de ønsker å ha med på neste års stortingsvalgliste. Etter at nominasjonskomiteen hadde samlet disse navnene, skulle lokallagene rangere de innkomne forslagene. De rangerte listene sendes nå tilbake til komiteen, som vil ha komitémøte 21.juni, der alle innkomne svar drøftes og rangeres. Foreslåtte kandidater blir så forespurt om de er villige til å stille som kandidat. Dernest blir nominasjonskomiteens innstilling fremlagt for nominasjonsmøtet, som består av utsendinger fra alle lokallag i Vestfold Venstre.

Nominasjonsmøtet hvor den endelige stortingsvalglista for Vestfold Venstre skal vedtas, er satt til 27.oktober.

 Hvem skal vi sende hit? Det er det store spørsmålet.

Hvem skal vi sende hit? Det er det store spørsmålet.
Foto: © Stortingsarkivet/Teigens Fotoatelier

I jakten på den som har kjærligheten til Vestfold, tror vi at vi har funnet de beste kandidatene. Om det bonderomantikk eller sprenging av nye grenser, får vi vente å se til resultatet foreligger. Vi har nok av talenter, men hvem skal bli vårt idol? Det blir det til slutt opp til velgeren å velge. Vi skal gi vedkommende den medvinden som trengs for å få vind i seilene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**