Seier for elevenes rettsvern

Etter en nokså sjelden seanse i Stortinget torsdag 10. mai, der Stortinget for en gangs skyld utviklet politikk i stortingssalen, fikk Venstre flertall for at det skal kreves skriftlig samtykke fra elevene i forkant av eventuelle personvernkrenkende politiaksjoner i skolen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Idun Bortne

Foto: Tor Blaha

Bakgrunnen for forslag var en debatt om å sikre politiet anledning til å gjennomføre uanmeldte narkotikaaksjoner med hund i norske skoler. Dette er Venstre skeptisk til.

Rusmisbruk skal bekjempes, også i skolen, men det må gjøres innefor rettsstatens rammer. Det samme rettsvernet og de samme reglene og prosedyrene skal gjelde for skoleungdom som for alle andre borgere og arbeidstagere. Venstre fremmet derfor et forslag om at det må innhentes skriftlig samtykke fra elever før det gjennomføres personverninngripende narkotikaaksjoner ved skolene. Jeg tror de fleste mener det ville vært en selvfølge på en arbeidsplass.

Vi må bekjempe rusavhengigheten, ikke de rusavhengige. Elever med rusproblem må hjelpes og ses, ikke skremmes. Dersom narkotika-aksjoner fører til at elever med rusproblemer slutter på skolen, har vi oppnådd lite. Slike kontroller kan fungere mot sin hensikt. Vi er kjent med at flere titalls elever har droppet ut av skolen etter lignende aksjoner flere steder i landet. Dette er elever som absolutt bør ha skolen som holdepunkt.

I stedet må det satses på sosialfaglige virkemidler. Her i Bergen har vi prioritert midler til 20 stillinger som skolepsykolog. Dessverre stemte byrådspartiene ned dette forslaget. Helsetilbudet til skoleelevene i byen er fremdeles for dårlig. Venstre har lenge etterlyst en opptrappingsplan for flere helsesøstre. Dette er en god anledning til å gjøre alvor av planen.

Idun Bortne (V)
Komité for oppvekst

Innlegget sto på trykk i Bergensavisen tirsdag 12. juni.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**