Mistillitsforslag realitetsbehandlet

Venstre ba om umiddelbar realitetsbehandling av mistillitsforslaget ble tatt opp i ettermiddag. Posisjonen valgte å forsvare fylkesrådslederens håndtering av saka og fikk følge av SP, Kystpartiet og SV.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Roar Sollied leverte tre hovedgrunner til mistilliten etter Troms Kraft-utsalget:
At Fylkesråden bidro til overkjøring av medeier Tromsø kommune, at hun hadde tillit til et styre som ikke kommunesenteret tillit, og at informasjonen til politikerne om situasjonen var alt for dårlig foran et av de mest skjellsettende tiltak i Troms kraft historie.

-Jeg kan godt leve med at vi ble nedstemt. Vi mener fortsatt det var riktig å fremme mistillit i denne saka, og det mener tydeligvis mange av dem som ellers støtter partiene som skjermet fylkesrådslederen, sier Sollied.

Høyre er i parlamentarisk koalisjon med AP på fylkestinget og valgte å binde gruppa si. Det var nødvendig siden enkelte representanter nettopp kommer fra posisjonen i bystyret som føler seg overkjørt. SV, SP og Kystpartiet, som på forhånd var “kritiske,” valgte å følge flertallet og støttet Pia Svensgaard.

-Jeg synes det er underlig at de konkluderer med at hun ikke har gjort noe galt siden hun ikke har brutt den nedfelte eierskapsstrategien. Å frata medeier den mest selvfølgelig rett, nemlig å bestemme over egen eiendom, er noe som ikke er tatt med i noen strategi og tanken har neppe vært tenkt, sier Roar Sollied.

Hva hvis omvendt?
Det er et ran, sa Elin Sandvik, og undret hva fylkeskommunen hadde foretatt seg hvis situasjonen var omvendt, og at fylkeskommunen bare var blitt orientert om et utsalg på over en milliard.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**