Regional strategi for petroleum er uansett nødvendig

-Den forelagte saka om strategi for petroleumsindustrien i nord handler ikke om tildeling av nye utvinningsfelt, og det er viktig at vi i Troms sørger for kompetanse og miljøsikkerhet for den virksomheten som det er åpnet for i landsdelen, sa Elin Sandvik i fylkestinget i dag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Sandvik svarte Sandra Borch (SP) som mente Venstre i likhet med SV og Rødt trodde man kunne leve helt uten olje med å si: Jeg kan jo opplyse representanten Borch med at petroleumspolitikken til Venstre og Senterpartiet er ganske lik. Det kan jo hende representanten er uenig, men det er nå en gang den politikken SP er valgt inn på.

-I det forelagte strategidokumentet er det snakk om å legge til rette for ungdommer som ønsker å gå inn i petroleumsnæringa, sa Sandvik i sitt andre innlegg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**