Sommerfest i Frogner Venstre!!

Frogner Venstre hadde sommerfest i går – kvelden ble benyttet til både økologisk mat og drikke – samt politiske rådslagninger! Odd Einar Dørum var innom og ble briefet på Frognerstranda og Filipstad av Frogner Venstres kunnskapsrike aksjonsgruppe ledet av Einar Treschow.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Ingen sommerfest uten gode politiske diskusjoner!

Saker for høsten 2012 ble diskutert, Odd Einar Dørum ble grundig briefet på Frognerstranda og Filiopstad planene, Oslo pakke 3 ble diskutert.

Referat følger.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**