Uttalelse: Stopp massakren på befolkningen i Syria

Venstre er dypt bekymret over den tiltagende voldsspiralen og massakren i Syria. Myndighetene viser ingen tegn til å stoppe sin brutale krig mot egne innbyggere, og går stadig lenger for å holde på makten. Venstre mener det internasjonale samfunnet må fortsette og forsterke innsatsen for å stanse volden og starte fredsforhandlinger.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Venstres logo

Foto: Venstre

Bashar Al-Assads regime er et av Midtøstens mest korrupte og voldelige diktaturer, og Ba’athpartiet har sittet ved makten sammenhengende siden 1963. Myndighetene har stått bak omfattende bruk av tortur, vilkårlige fengslinger og overvåkning for å holde på makten, og har dessuten sterke restriksjoner på ytringsfriheten.

Eskalering av konflikten
Nye anslag fra FN viser at over 10 000 mennesker har blitt drept siden opprøret startet i mars 2011. De siste ukene har man sett en ytterligere eskalering av konflikten, og det meldes stadig om nye offensiver fra regimet. Den humanitære situasjonen er akutt, og dersom regimet fortsetter som i dag vil dette medføre katastrofale konsekvenser. Situasjonen er svært uoversiktlig og farlig, og er preget av mangel på klare fronter og en splittet opposisjon mot regimet.

Venstres landsstyre er svært kritisk til Russlands oppførsel når det gjelder situasjonen i Syria. Russiske myndigheter setter åpenbart økonomiske interesser foran menneskerettigheter når Russland bruker vetoretten i FNs sikkerhetsråd til å forhindre en internasjonal reaksjon. Dette er svært kritikkverdig, og undergraver Sikkerhetsrådets arbeid og legitimitet som fredsopprettende organ. Det internasjonale samfunnet kan ikke la et russisk veto hindre en reaksjon på den brutale volden, og må starte diskusjoner om hvilke virkemidler man skal ta i bruk for å stanse volden og sikre menneskerettighetene i Syria.

Demokratisk valg
En overgang til et nytt regimet må legitimeres ved et demokratisk valg. Etter en overgang til et nytt regime må mindretallsrettigheter sikres, og det internasjonale samfunnet må fokusere på en langvarig stabilisering av landet. Å sikre elementære samfunnsfunksjoner vil være avgjørende for at et fredlig styre skal kunne lykkes, og norske myndigheter bør derfor bistå med å gjenreise landet dersom dagens regime faller.

Venstre vil at Norge skal:
Legge press på FNs sikkerhetsråd for å ta nødvendige grep for å stanse de grove menneskerettighetsbruddene i Syria.
Være pådriver for å legge et internasjonalt og diplomatisk press på Russland for å avstå fra å bruke vetoretten i FNs sikkerhetsråd for å hindre nødvendige vedtak.
Bidra humanitært og militært ved en internasjonal reaksjon i Syria, dersom det skulle vise seg å være et nødvendig virkemiddel.
Bistå Syria dersom regimet faller for å sikre stabiliteten og grunnleggende offentlige funksjoner i landet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**