Venstre ønsker andre veialternativ enn Skaret

Venstre vil stemme mot trasévalget opp Skaret i kommunestyret i dag, 19. juni.
Vi mener veien opp Skaret ikke er noen god løsning for å løse trafikkutfordringene på strekningen Sund – Bradden, sier Siri Evjen. -Vi vil be om at en vurderer andre løsninger godt før en konkluderer. Å forhaste seg nå i siste runde er ikke klokt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Skaret i Reinsgrenda

Skaret i Reinsgrenda

Veien Sund – Bradden har flere utfordringer enn bare Skaret – sjøl om det også er et problem for tungtransporten. Lastebileiere sier at den løsningen som nå er utreda for Skaret ikke vil løse problemene for de. Veien blir fremdeles for bratt hvis de kommer med tunglasta bil på vinteren.
Det blir også en veldig dyr løsning, og den løser ikke trafikkproblemene forbi Reinsklosteret.
Venstre ønsker at det blir sett på andre løsninger, for eksempel at en ved Skogly svinger inn på den opprinnelige traséen som går opp forbi Aasan.
Det bør også være mulig å utrede et alternativ hvor en retter ut veien noe mellom Skogly og Reinskirka.
Vi kommer derfor til å stemme mot det veialternativet som legges fram i Kommunestyret i dag, konkluderer Siri Evjen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**