Teater Ibsen gir et viktig kulturtilbud til Vestfolds innbyggere

-God kunnskap om våre virksomheter er viktig for et bevisst eierskap, og i denne saken gir rådmannen oss god bakgrunnsinformasjon, sa Aina Dahl under fylkestingets behandling av Vestfolds eierskap i teateret.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Logo Teater Ibsen

Foto: Teater Ibsen

-Venstre støtter forslaget om etablering av et senter for produksjon av scenekunst for barn og unge, slik det er beskrevet i saksutredningen, fortsatte Aina Dahl i sitt innlegg i debatten.

Dette vil styrke teaterets tilbud til barn og unge — samtidig kan det bidra til å gi teateret en bedre forankring i Vestfold. Jeg tror også det vil styrke Teater Ibsen som helhet hvis man lykkes med utvikling av scenekunst for barn og unge i Vestfold.

I prosessen med eventuelt å utvikle en lokal "filial" i Vestfold mener Venstre det er viktig at utvikling skjer gjennom god dialog.
Det er kanskje ikke så lurt å stille ufravikelig krav til Teater Ibsen om aktivitet i Vestfold.

Det er heller ingen god eierskapspolitikk å instruere virksomheter med en bred regional aktivitet og rolle.

Aina Dahl

Aina Dahl

Fra Venstres side vil vi understreke at partiet står bak en videre deltagelse i Teater Ibsen og satsing på et regionalt teatertilbud til befolkningen.

Teateret har gjennom mange år gitt et viktig kulturtilbud til Telemarks og Vestfolds innbyggere. Spesielt barn og unge er en viktig målgruppe for teateret — gjennom den kulturelle skolesekken.

Teater Ibsen er et eksempel på vellykket regionalt kultursamarbeid som er utviklet over mange år.

Derfor er vi innstilt på å gi Teater Ibsen tid til eventuelt å opprette et permanent tilbud om scenekunst i Vestfold.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**