Intercity løsning for framtiden

Alle folkevalgte i hele Vestfold er enige om at vi nå må fokusere på å få fullført byggingen av en dobbeltsporet bane gjennom fylket. La aldri det bli et tvilspørsmål, sa Kåre Pettersen (V) da han tok del i debatten knyttet til høring av konseptvalgutredningen for Intercity-strekningen Oslo-Skien.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Jernbaneutbygging i Tønsberg

Jernbaneutbygging i Tønsberg

Tidligere samferdselsminister lovet en sluttdato for åpningen av IC triangelet. Håper slike lovnader overlever statsrådbytter, fortsatte Kåre Pettersen og sa videre: -Forutsigbar finansiering og effektiv planlegging vil kunne gi en byggetid på 10 år sier Jernbaneverket.

Etter behandlingen av saken i fylkesutvalget har innstillingen knyttet til høringen fått en presisering. Fremdeles sier flertallet at alle alternativ skal utredes, men basert på kunnskapen som foreligger i dag mener et flertall i fylkestinget at Skoppum Vest-alternativet må sikres en bred og grundig utredning. Dette alternativet er det som er minst utredet, selv om det fra media allerede kan tyde på at enkelte fagfolk har konkludert med at dette er et svært dårlig alternativ. Det må da være lov til å stå for et syn som folkevalgt selv om noen i denne salen mener at uenighet må gjemmes under teppet.

Venstre sammen med 3 andre partier mener vi må løfte oss og se litt lenger fram i horisonten. Sist vi bygde jernbane var 130 år siden. Vi må nok regne med at vi igjen planlegger og bygger i et 100 års perspektiv. Da gjelder det å se noe lenger enn dagens utfordringer til hva som må løses her og nå.
Legg til rette for infrastruktur og planlegg vekst i områder som ikke tar høyproduktiv matjord. Det blir litt snevert når det fra enkelte hold hevdes at Skoppum Vest er et ikke-alternativ fordi det er dårlig kollektivtrafikk dit og ingen boliger eller næring. Et spørsmål som da er berettiget å stille er: Hva var Bakkenteigen for 20 år siden?

Det er da det kan være fristet til å si RPBA (regional plan for bærekraftig arealutvikling)

Horten vil uansett ikke få en sentrumsnær stasjon og innbyggerne må benytte kollektiv for og nå en togstasjon, samme hvor den ligger. En videre utbygging på Bakkenteigen vil fort komme inn i viktige natur og landbruksarealer. Østover er det et kulturlandskap som ikke tåler inngrep med mer.

Kåre Pettersen

Kåre Pettersen
Foto: www.vfk.no

En nytt stort regionalt næringsområde er bl.a. spilt inn i RPBA på Hauan Vest. Hortens videre ekspansjon kan skje i aksen mot Skoppum Vest. Re kommune med Revetal og Undrumsdal vokser og vil med Skoppum Vest ha en stasjon i sin nærhet. Et stort pluss for innlands-Vestfold.

Venstres klare oppfordring er: Tenk mye lenger enn en stasjon for HiVe alene. Horten som bykommune fortjener det!

Les også kommentaren fra gruppelederne fra AP, FrP, SP og V som stod på trykk i fylkets aviser, her fra tb.no.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**