Rusmeldingen: En skuffelse

Fredag la regjeringen endelig frem rusmeldingen som skulle følge opp Stoltenberg-utvalgets innspill fra 2010. – Dette er i all hovedsak en skuffelse for oss som trodde at vi skulle få se nytenkning og en vilje til å gi rusavhengige det løftet som det er så stort behov for, sier Trine Skei Grande, leder i Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Prøveprosjekt med heroinassistert behandling
Venstre har lenge etterspurt et prøveprosjekt med heroinassistert behandling, og er skuffet over at regjeringen ikke åpner opp for nye virkemidler i rusomsorgen.

– Venstre ønsker å sette i gang et forsøksprosjekt hvor fastleger med spesiell kompetanse og interesse for ruspasienter kan gis anledning til å dele ut gratis egnet medikamentell behandling, sier Trine Skei Grande, leder i Venstre.

– Det vil alltid være rusavhengige som har vært til mange behandlinger flere ganger uten å lykkes, og for dem kan legeordinert heroin være et virkemiddel for bedret helse og økt livskvalitet. Det er mennesker som ikke kan gjennomføre eller ønsker behandling nå, men som har behov for tiltak som kan gjøre hverdagen bedre, sier leder av Venstres programkomite og sentralstyremedlem Guri Melby.

De mener vi må gjøre mer for å hindre overdosedødsfall og viser til at Norge ligger helt i toppen blant europeiske land når det gjelder forekomst av overdosedødsfall.

– For akkurat disse vil heroinassistert behandling kunne hjelpe. Folk dør på gata og rusavhengige går til grunne fordi rusomsorgen i Norge er for dårlig. De står ikke i valget mellom behandling og videre avhengighet, sprøytene blir satt i dag: vi som samfunn kan velge hvordan det skal skje, sier Melby.

Bra at rusmedisin blir spesialitet
Venstre foreslo i 2010 at helsetjeneste innen rusfeltet blir tellende for leger til å skaffe seg spesialistkompetanse. Forslaget ble da stemt ned av regjeringspartiene. Venstrelederen er nå glad for at regjeringen har snudd.

Trine Skei Grande

Foto: Caroline Roka

– For å tiltrekke seg flere leger og mer kompetanse er det viktig at rusmedisin blir en egen spesialitet for leger, sier Trine Skei Grande.

Grande er imidlertid skuffet over at statsråden har blitt overkjørt når det gjelder nye ideer for å hjelpe de aller svakeste rusavhengige. I stortingsmeldingen står det at" Regjeringen vil styrke tilbudet til de tyngst rammede."

– Det høres bra ut, men hvordan, spør Grande, som peker på at kapittelet om økonomiske konsekvenser ikke varsler noe finansielt løft. — Tiden er inne for å få opp prioriteringene på rusfeltet og tenke nytt.

Stoltenberg – utvalget leverte sin rapport i juni 2010. Utvalget foreslo en rekke tiltak innen behandling og oppfølging.

– Mange av disse tiltakene er bra og burde vært iverksatt umiddelbart. Det blir de ikke nå, sier Grande.

24-timers behandlingsgaranti
Venstre er opptatt av at behandlingene av rusavhengige skal henge sammen og har en rekke ganger trukket frem 24-timersbehandlingsgaranti som et viktig for å forebygge tilbakefall etter avrusning.

– Mange overdoser og dødsfall kunne vært unngått hvis rusavhengige fikk behandling med en gang avrusning var ferdig. Venstre vil derfor innføre en garanti om behandlingstilbud innen 24 timer etter akuttavrusning slik man har fått på plass i Stockholm, sier Melby.

Guri Melby på Venstres landsmøte 2012

Foto: Helene Skulstad

– Situasjonen som har fått utvikle seg gjennom de siste årene i norsk rusomsorg, er en politisk skandale. Rusavhengige står i lang behandlingskø og og Norge ligger i Europatoppen når det gjelder overdosedødfall, sier Melby.

Dette er tiltak som må på plass:
• Etablere flere behandlingsplasser og bedre ettervernstilbud for rusavhengige.
• Etablere flere akuttavrusningsplasser.
• Tilby poliklinisk behandling eller langtidsplass innen 24 timer etter akuttavrusning.
• At flere rusavhengige blir dømt til behandling i stedet for fengsel når de begår kriminelle handlinger.
• At rusavhengige får tilstrekkelig bolig- og rehabiliteringstilbud utenfor rusmiljøer.
• At det åpnes for å bruke flere legemidler enn metadon og Subutex i behandlingen.
• At fastleger kan gi substitusjonsbehandling for sine pasienter uten å måtte søke via NAV.
• At aldersgrensen for legemiddelassistert rehabilitering (LAR) fjernes, men kriterier for inntak og utskrivning skal vurderes individuelt.
• Innføre et prøveprosjekt med heroinassistert behandling for de aller tyngste

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**