Lite miljøvennlig tunnelforslag

I forrige uke la Aps Harald Schjelderup frem ideen om å kombinere en fremtidig Arnatunnel med en Ringvei Øst; et forslag som etter sigende skal begrense trafikkbelastningen på Bergen sentrum. Med dette forslaget er Arbeiderpartiet tilbake blant eksospartiene i bystyret.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Julie Andersland

Foto: Tor Blaha

Forslaget ønsker at en fremtidig tunnel skal munne ut på Fjøsanger. Istedenfor en belastende trafikkmaskin som bidrar til økning i trafikken på Nygårdstangen eller Minde, vil Arbeiderpartiet nå ha en belastende trafikkmaskin som bidrar til økning i trafikken på Fjøsanger — tett på ærverdige Gamlehaugen. Det er ikke en fremtidsrettet løsning, slik de fremstiller det som.

Venstre vil begrense belastningen på Bergensdalen. Det er helt avgjørende for å redusere køproblemer og bedre byluften. Trafikken langs E39 går i dag gjennom det tettest befolkede området i byen. Det er unødvendig. En fremtidig Ringvei Øst må, i tillegg til å gi oss en tryggere vei sørover fra Arna, styre trafikken som skal nordover og sørover langs kyststamvegen unna de sentrale delene av Bergen. En moderne løsning vil gå ut på å betjene transportbehovet i Bergensdalen med skinnegående transport, ikke med enda en trafikkmaskin og enda en tunnel. Trafikkveksten i Bergensområdet må tas med effektiv og forutsigbar kollektivtransport.

Forslaget om å legge Ringvei Øst i tunnel er dog noe Venstre møter med interesse, og vi ønsker selvsagt ytterligere utredninger velkommen. Derimot er det avgjørende at innslagspunktet for en slik tunnel ligger utenfor Bergensdalen, altså helst sør for Nesttun. Det prosjektet Arbeiderpartiet nå lanserer vil ikke redusere trafikken i sentrale deler av Bergen, det vil bare endre på hvor det er for mye trafikk.

Gjennomgangstrafikk må ut av Bergensdalen for at vi skal få bedre byluft og bukt med nåværende og fremtidige bilkøer. For å få det til, bør en ny vei til Arna gå sør for Nesttun — enten den går i tunnel eller ikke.

Julie Andersland
Venstre

Innlegget sto på trykk i Bergensavisen fredag 29. juni.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**