– Vi kan ikke straffe folk for å tenke på terror

Venstre er kritisk til regjeringens forslag til ny terrorlovgivning som nå er sendt
ut på høring. – Vi kan ikke straffe folk for å tenke på terror, skriver Rebekka Borsch (V) i Dagbladet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Forslaget om såkalte soloterrorister utgjør en trussel mot rettssikkerheten. Dessuten har vi allerede
strenge lover som gir PST fullmakt til å etterforske enkeltindivider.

I Norge har vi en lang tradisjon for at det å tenke, og det å planlegge, ikke skal straffes. Det er selve handlingen som er straffbar. Når det kommer til planlegging av terror, er det vanskelig å undersøke hva som foregår inne i hodet på folk.

Det finnes allerede strenge lover knyttet til våpenbesittelse og besittelse av sprengstoff. Dessuten har PST en ekstraordinær fullmakt til å etterforske enkeltpersoner. Midlene til å avverge terror ligger der i dag. Vi vil få lite rettssikkerhet i Norge om vi skulle begynne å straffe onde hensikter, og innfører storstilt overvåking av folk. Det er viktig å balansere nye terrortiltak mot personvern
og enkeltmenneskets frihet.

Symbolpolitikk som kan vanskeliggjøre politiets arbeid
Venstre er åpne for å se på lover knyttet til terrorplanlegging og endringer av den. Men med den type forslag vi har fått på bordet nå risikerer vi å få lover som ikke kan brukes av politiet. Det er symbolpolitikk som enten vil få ingen effekt eller i verste fall motsatt effekt av hva som er tilsiktet. Vi kan ende opp med å vanskeliggjøre politiets og PSTs arbeid. Hvilke bevis skal politiet måtte legge frem? Hva er gode nok bevis i en rettssak i slike tilfeller?

Advarer mot hastelover etter 22. juli
Når det har funnet sted en stor katastrofe, er det aldri lovene som lages i kjølvannet som står seg best. Det ser vi i USA, der de nå forsøker å bakke ut av en rekke av de personvernstridige innstrammingene som ble innført etter terroren i 2001. Rettsstatens prinsipper må gjelde i gode og i onde dager. Vi må hegne om verdiene samfunnet vårt er tuftet på. Derfor må vi ikke forhaste oss med å skape lover som i verste fall kan undergrave rettsprinsippene våre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**