Regjeringen nedprioriterer familievold

Etter fire år er enda ikke familievoldskoordinatorene på plass i politidistriktene. – Alvorlig for barna, mener Trine Skei Grande

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Regjeringen har i de siste årene jobbet med å redusere vold i nære relasjoner gjennom blant annet handlingsplanen “Vendepunkt”. I fjordårets statusrapport referer de kun til at politidistriktene er pålagt å ha minst en familievoldskoordinator i 100% stilling, men den tar ikke for seg problematikken JURK rapporterte i 2010. Her ble det rapportert om at flere politidistrikter kun hadde stillingen på papiret, og at de ansatte ble bedt om å prioritere tiden sin på utenforliggende oppgaver. Det kom også frem at flere av stillingene ble lagt døde i ferien. I følge TV 2 skal kun 12 av landets 27 politidistrikter ha fungerende voldskoordinatorer i år.

– Det er svært bekymringsverdig at regjeringen i sin rapport kun tar for seg hvordan ordningen skal fungere, og ikke hvordan den faktisk fungerer. Man kan ikke lage rapporter på den måte, sier Trine Skei Grande.

– Om familievoldskoordinatorene fortsatt ikke har mulighet til å fokusere på jobben sin, eller blir tatt ut av stillingen i ferier, er det viktig at det kommer frem i rapporten. Dersom problemet derimot skulle være løst, er dette også informasjon stortinget trenger å ha for å fortsette sitt arbeid mot familievold fortsetter hun.

Hun er bekymret for at det fortsatt er problemer ved enkelte politistasjoner som prioriterer å bruke ressursene tilegnet familievoldskoordinatorene på andre oppgaver og ikke er fungerende i feriene.

– Det er tross alt ikke slik at det er mindre vold i ferien enn ellers, understreker Grande.

Hun viser til JURK sin historie om å følge en kvinne til politiet for å politianmelde vold i nære relasjoner. De ble møtt med svar om at saken bare ville bli henlagt og at det ikke var noen vits i å anmelde.

— Slike situasjoner er svært alvorlig og helt uholdbare. Kvinner og barn som trenger hjelp skal aldri bli avvist i politiet. Da vil den onde spiralen aldri brytes og barn opplever at overgrep ikke tas på alvor, sier Grande.

– Venstre har i sitt alternative statsbudsjett lagt inn penger til både å styrke barnevernet, raskere rehabiliteringshjelp for ulike rusavhengige og politiet, som en satsning for å hjelpe barn i vanskelige situasjoner. Fra regjeringen ser vi i hovedsak store ord, og liten evne til å følge opp.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**