Dårlig kommunikasjon gir kaos ved Gamle Bergen

I fjor startet sprengningsarbeid ved Gamle Bergen. Arbeidet skulle ta fire uker, men har nå pågått i ti måneder.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Julie Andersland

Foto: Tor Blaha

– Det er for dårlig koordinering mellom kommunen, Statens vegvesen og Skyss, sier Julie Andersland (V). Nå frykter hun at utbyggingen i og mot Åsane skal gi trafikk-kaos.

Frykter kaos på veiene
– Før slike prosjekter iverksettes er det helt avgjørende med et godt samarbeid mellom kommunen, Statens vegvesen og Skyss, noe som tilsynelatende har vært fraværende i denne omgang, mener hun.

– Forsinkelsene ved Gamle Bergen har store konsekvenser for trafikken. Problemene kunne vært unngått dersom alle partene hadde snakket godt med hverandre.

Andersland hevder alle instanser her har sviktet.

Etterlyser bedre rutiner
– Skyss har ikke satt inn ekstra busser, selv om de burde det. Kommunen har ikke tatt initiativ, og vegvesenet har ikke hatt nok fokus på fremkommelighet. OM vi ikke får bedret rutinene på dette, er dette bare en smakebit på det som kommer, mener Andersland.

– Det er mange store samferdselsprosjekter planlagt mot Åsane, ikke minst Bybanen. Da er vi helt avhengige av at politikerne snakker godt sammen og legger til rette for kollektivtilbud og fremkommelighetstiltak som kan ta unna trafikken der det skal bygges. Slik man går frem i dag, er dette for dårlig.

Les hele saken på side 4 og 5 i Åsane Tidende fredag 27. juli.

Utbyggingen ved Gamle Bergen er endelig ferdig, melder BA. Det som opprinnelig skulle ta én måned, endte opp med å ta ti.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**