Barn er barn

Med jevne mellomrom dukker det opp diskusjoner om barns levekår i Norge. De fleste barn i Norge lever i dag gode og privilegerte liv. Men det er noen grupper barn som møter større utfordringer i hverdagen enn de fleste andre. Det er barn som vokser opp i fattigdom, skriver sentalstyremedlem og bystyremedlem Iselin Nybø i Rogalands Avis idag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


– En ting er sikkert, i Norge er vi opptatt av barns ve og vel, og vi ser på oss selv som noen av verdens beste, når det kommer til barns rettigheter og oppvekstsvilkår. Allikevel er det i dag mange norske barn som ikke er trygge på at de vil få varm middag, eller at familien har råd til å sende de på ulike arrangementer sammen med resten av klassen, skriver Nybø.

Barn starter ikke med blanke ark og like muligheter når de kommer til verden, og ingen barn har muligheten til å velge sin egen barndom. Når det gjelder barnefattigdom så er en ting sikkert, dette er ikke noe vi kan fjerne med et pennestrøk.

– Det er kompliserte og differensierte grunner til at barn vokser opp i fattigdom i Norge i dag. Ofte er det en sammenheng med foreldrenes tilgang til arbeidsmarkedet. Men selv om barnefattigdom ikke kan utryddes med et pennestrøk, så finnes det en rekke konkrete tiltak man kan gjøre for å redusere problemet, skriver Nybø.

– Om det bare finnes vilje til handling. Vi vet at det finnes ord, men etter over 6 år med denne regjeringen kan det se ut til at det ikke finnes nok vilje til handling, skriver Nybø.

Les resten av innlegget i Rogalands Avis.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**