Frykter rødgrønn ideologi går foran barns beste

De rundt 1500 barneverninstitusjonsplassene vi har i Norge blir driftet av staten, ideelle organisasjoner eller private. Under den rød – grønne regjeringen har det skjedd en systematisk nedprioritering av de private, uavhengig av hva som blir vurdert som faglig best for barna.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


– Å gi blaffen i barns beste fordi en har en ideologisk hang — up mot private løsninger er i beste fall dumt. I verste fall er det et rent overgrep mot de barna som har hjelpebehov, sier nestleder i Venstre, Terje Breivik til Bergens Tidende idag.

Terje Breivik

Foto: Jan Kløvstad

– Når Bufetat har stående ordre fra departementet om å primært plassere barn og unge i de statlige institusjonene, uavhengig av faglige vurderinger, tenderer en i utgangspunktet farlig nær misbruk av makt, sier Breivik.

– Kombinert med at de private institusjonene går på rene husmannskontrakter der 6 mnd plasseringer av barna er det maksimale Bufetat forpliker seg til av gangen, er balansen hårfin til rent overgrep, fortsetter Breivik.

Forutsigbarhet og trygghet
Dette handler tross alt om barn og unge som mer enn noen andre har behov for forutsigbarhet og trygge, langsiktige rammer.

– Når vi i tillegg vet at ideelle og private institusjoner tilbyr vel så faglig gode og individtilpassede tilbud som de statlige institusjonene, er det dessverre ingen tvil om at ideologisk dogmatisme er langt viktigere for den rød – grønne regjeringen enn barns beste, avslutter Breivik (V).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**