Representasjon i Fylkestinget

Telemark Venstre har følgende representasjon i fylkestinget og hovedutvalg:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Fylkestinget:
• Olav Kasland
mob. 995 99 483
e-post: [email protected]

• Johan Tønnes Løchstøer
mob. 917 28 101
e-post: [email protected]

1. vara: Solfrid Rui Slettebakken, e-post: [email protected]
2. vara: Torgeir Fossli, e-post: [email protected]
3. vara: Emilie Klovning, e-post: [email protected]
4. vara: Susanne Rimestad, e-post: [email protected]

Gruppeleder: Johan Tønnes Løchstøer

Fylkesutvalget:
• Johan Tønnes Løchstøer

Hovedutvalg for næringsutvikling:
• Olav Kasland

1. vara: Torgeir Fossli
2. vara: Emilie Klovning
3. vara: Susanne Rimestad

Hovedutvalg for samferdsel:
• Johan Tønnes Løchstøer

1. vara: Torgeir Fossli
2. vara: Emilie Klovning
3. vara: Susanne Rimestad

Kontrollutvalget:
• Solfrid Rui Slettebakken

1. vara: Arnt Olav Brødsjø
2. vara: Bjørn Nome

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**