Ingen bybanepenger i sikte

En gang var Venstre blant de få partiene som ønsket seg Bybanen til alle bydelene i Bergen. Nå har Bybanen støtte hos alle de styrende partiene, men det er dårlig med ideer for hvordan de har tenkt å betale for den.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

 Julie Andersland utfordrer byrådet til å si hvordan de vil finansiere videre utbygging av Bybanen.

Julie Andersland utfordrer byrådet til å si hvordan de vil finansiere videre utbygging av Bybanen.
Foto: Mathias Fischer

Bybanen sørover er en del av Bergensprogrammet. Utgangspunktet for dette var et spleiselag mellom staten og kommunen; halvparten skulle finansieres lokalt gjennom bompenger, halvparten fra staten. Når Bybanen står ferdig til Flesland vil den statlige andelen bare være rundt 30 %.

Staten må spille en større rolle når Bybanen skal bygges nordover. Venstre er villige til å bruke bompenger for å finansiere miljøvennlige samferdselsprosjekter og for å få ned biltrafikken, men det er en grense for alt. Staten og regjeringen må ta sin del av regningen.

Initiativet må likevel komme fra oss bergensere. Vi får ingenting gratis fra Samferdselsdepartementet i Oslo. Derfor foreslo Venstre i forrige bystyremøte at Bergen skal binde seg til å ta 30 % av regningen for byggingen av Bybanen nordover. Når staten sviktet og lot Bergen stå igjen med 70 % av regningen for Bybanen sørover, mener vi det er rett og rimelig å snu regnestykket når byggingen til Åsane skal begynne. Dette forslaget stemte byrådspartiene mot. Vi fikk ingen forklaring på hvorfor.

Byggetrinn 4 er antatt å koste minst 2,5 milliarder, sannsynligvis mer. Selv med 70 % statlig finansiering betyr det at lokalpolitikerne må finne store summer lokalt, kanskje opp mot en milliard. Etter mange år med uenighet er det nylig avklart at Bergen kommune får 60 % av inntektene når Bergen havn selger et stort antall attraktive havneeiendommer de ikke lenger bruker. Det vil være snakk om flere hundre millioner i inntekter, og Venstre mener disse bør brukes på Bybanen. Inntekter fra avvikling av gammel infrastruktur bør brukes på investeringer i ny.

En ny rapport fra Transportøkonomisk Institutt foreslår å øke bompengesatsen til kr. 39 og innføre rushtidsavgift for å finansiere videre utbygging av Bybanen. Det kan være én løsning; inntekter fra havnesalg og rushtidsavgift kan være en annen. Venstre er også åpen for å diskutere andre mulige finansieringskilder. Vår prioritet nummer én er å få Bybanen bygget til alle bydelene i Bergen. Vi vet hvordan vi vil finansiere banen. Spørsmålet er om byrådet vet hvor de vil ta pengene fra?

Julie Andersland
Venstre

Innlegget sto på trykk i Bergens Tidende onsdag 18. juli.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**