Svømmehall i Nordre Aker

Nordre Aker Venstre arbeider for å sikre tomter til et svømmeanlegg i bydelen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Byrådet har varslet en egen bademelding som er forventet å komme innen et knapt år. Her skal strukturen for svømmeanleggene i Oslo vurderes, både eksisterende og nye anlegg.

“Vi har to svært godt egnede tomter i bydelen med tanke på nye badeanlegg, Sandakerveien 113-119 og Sognsveien 80. Begge ligger langs T-baneringen hhv. i Nydalen og ved Ullevål Stadion. Mer egnet lokalisering finnes ikke”, sier Erik Borge Skei som er leder i MPS-komiteen i bydelsutvalget.

I begge tilfeller er det nå igangsatt en reguleringsprosess og i den kan nye badeanlegg inkluderes.

Nordre Aker Venstre har vært tydelige på at et svømmeanlegg må vurderes i forhold til alle tre utbyggingsalternativer for Sogn-tomta, og BU har enstemmig tilsluttet seg dette. Likeså må tomta i Nydalen vurderes grundig. Det er avgjørende at ingen av tomtene omreguleres til andre formål før en tomt til badeanlegg er på plass i bydelen.

Sogn bad er i dårlig stand og truet av nedleggelse når Sogn vgs flytter fra Sognsveien 80 neste høst. Og behovet i bydelen har lenge vært stort.

“I Nordre Aker har det lenge vært et stort engasjement for et nytt svømmeanlegg, og initiativene har kommet fra Venstre. Bydelen utarbeidet i fjor vår en omfattende svømmeanleggsrapport der både May-Brith Døssland, som leder i kultur- og oppvekstkomiteen, og undertegnede satt i prosjektgruppen. Oslo Venstre hadde også et nytt badeanlegg i Nordre Aker på sitt bystyreprogram. Dette er en kabal, men vår agenda nå er å minne om tomtene. Vi inviterer også Bymiljøetaten til MPS-komiteen tidlig i høst for å bli orientert om arbeidet med bademeldingen”, sier Borge Skei.

Se også artikkel i Nordre Aker Budstikke: http://dittoslo.no/nordre-aker/nyheter-nordre-aker/brenner-for-bad-pa-sogn-1.7399943.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**